Kolla in!

Berättelserna kan läsas högt eller tyst i grupper. På så sätt får eleverna en gemensam läsupplevelse att samtala om. Före läsningen går läraren igenom det aktuella temat i boken och de ord som eventuellt behöver förklaras. Berättelsernas ämnen gör att eleverna kan relatera till egna erfarenheter, vilket ökar förförståelsen, och därmed stärks förståelsen av texten. Efter läsningen diskuteras bokens innehåll i gruppen. Detta ger övning i att uttrycka sig muntligt samt att ta del av kamraternas ståndpunkter och erfarenheter. Läraren får då även viktig information gällande elevernas grad av läsförståelse. I den nedladdningsbara lärarhandledningen finns sex stycken färdiga frågor till varje bok. Svaren till de första två frågorna finns angivna i texten, frågorna tre och fyra kan besvaras ”mellan raderna” och nummer fem och sex är frågor som berör elevernas egna erfarenheter och åsikter.
Självklart kan böckerna även läsas enskilt av elever utan att de färdiga frågorna berörs. Att eleverna får positiva läsupplevelser är det viktigaste syftet.

Kolla in!
Kolla in! Godis och lögner
ISBN: 52308349 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Gäddor och sånt
ISBN: 52308356 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Hästar och hopp
ISBN: 52308363 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Fotboll och flört
ISBN: 52308370 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Chatt och chock
ISBN: 52308387 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Paket 1, häfte 1-5
ISBN: 52313565 Pris: 240kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10