Kolla in!

Lättläst innebär bland annat att meningarna i huvudsak är korta och att ordföljden är rak. Detta gör att arbetsminnet belastas mindre vilket underlättar för många elever att följa med i handlingen. Även för elever som inte har så stort ordförråd i svenska gynnas förståelsen på detta sätt. Bisatser kan dock användas då dessa ibland underlättar för läsaren att följa samband texten. Lätta ord, det vill säga vanligt förekommande samt korta och ljudenliga, används i möjligaste mån. När svårare ord används upprepas dessa oftast. Denna repetition gynnar både inlärningen av ordets betydelse och dess ordbild. Det senare är viktigt för att skapa ökat läsflyt. Böckernas handlingar är kronologisk berättade, vilket ytterligare främjar förståelsen. Det finns dessutom bildstöd till berättelserna. Bilderna är oftast placerade före den text som den illustrerar. Detta ger eleven förförståelse för vad som kommer att utspelas härnäst i berättelsen.

Kolla in!
Kolla in! Godis och lögner
ISBN: 52308349 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Gäddor och sånt
ISBN: 52308356 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Hästar och hopp
ISBN: 52308363 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Fotboll och flört
ISBN: 52308370 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Chatt och chock
ISBN: 52308387 Pris: 55kr
+ -
Köp
Kolla in! Paket 1, häfte 1-5
ISBN: 52313565 Pris: 240kr
+ -
Köp

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10