Basläromedel 1-3

ZickZack åk 1-3

Ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare ...

Läs mer

Uppdrag X

Nu börjar ett nytt läsäventyr! Uppdrag X är här! - Det moderna läromedlet i svenska för tjugohundratalets elever! Barn idag v...

Läs mer

SpråkDax - LäsDax

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till­sammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax...

Läs mer

SpråkDax - AlfabetsDax

AlfabetsDax består av tre olika komponenter: 29 stycken finurliga alfabetsböcker, väggalfabet med humoristiska bilder, samt c...

Läs mer

Språkbiten/Bygga ord

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdi...

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!