Språket lever! år 4-5


Språket lever! och Språnget!

Materialet för skolår 4-5 har titeln Språket lever! och materialet för skolår 6 har huvudtiteln Språnget!

Språket lever! 4 och 5
Språket lever! har en tydlig struktur och är lätt att överblicka. Grundböckerna består av temakapitel. Tonvikten ligger ibland på läsning, studieteknik, muntliga presentationer och fri skrivning, andra gånger på t.ex. stavning, ordkunskap, interpunktion eller grammatik.

Övningsböckerna - ett komplement
Övningsböckerna repeterar, fördjupar och bygger ut de ämnen grundboken tar upp.

Språnget! 6
Språnget! är länken mellan femman och sjuan - mellan grundskolans tidigare och senare delar. Materialet för skolår 6 har två avdelningar: Fakta och Fantasi samt Verktygslådan. Fakta och Fantasi har åtta olika teman: Spännande berättelser, Forska!, Tala, Lyssna, Skriv!, Gör en tidning!, Läs böcker!, Spela teater!, Ordens makt och Ordens musik. Verktygslådan behandlar alfabetisk ordning, skrivregler, stavning, ordklasser samt satsdelar.

Läseböcker
Läsebok 4 består av klassiska sagor och fabler, historiska texter och utdrag ur modern skönlitteratur. Läsebok 5-6, Vinden och solen och andra berättelser, bjuder på allt från humor, spänning, skräck, poesi, romantik och djupt allvar till klassiska sagor och fabler.

Lärarens bok
Förutom pedagogiska resonemang och metodiska tips innehåller handledningarna kompletterande texter och fakta till temaavsnitten, samt ett stort antal kopieringsunderlag för extra övning eller diagnoser.

Språket lever! 5
Språket lever! 5 Övningsbok
ISBN: 62215552 Pris: 90kr
+ -
Köp
Språket lever! 5 Lärarens bok
ISBN: 62215569 Pris: 343kr
+ -
Köp
Språket lever! 4
Språket lever! 4 Grundbok
ISBN: 62215507 Pris: 153kr
+ -
Köp
Språket lever! 4 Övningsbok
ISBN: 62215514 Pris: 99kr
+ -
Köp
Språket lever! 4 Lärarens bok
ISBN: 62215521 Pris: 343kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Nyhet! Boksamtalskortlek

Nu är den efterlängtade kortleken här!

Läs mer