Zick Zack åk 4-6

Komponenter 


ZickZack består av tre delar - Läsrummet, Skrivrummet och Sökrummet
.
Läsrummet
fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet på skrivandet för olika syften och ändamål, Sökrummet på informationssökning och källkritik. De kompletterar varandra men kan även användas var för sig.
Lärarhandledningarna hjälper dig att bedriva en språkutvecklande undervisning i såväl svenska som svenska som andraspråk. Elevböckerna är desamma för alla elever och de stöttar, utmanar och utvecklar eleverna.
En nyhet är att ZickZack nu finns för nyanlända.

Zick Zack nyanlända - Skolan
ZickZack för nyanlända

ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9. ZickZack fokuserar på språkutvecklande undervisning. Eleverna får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. Med hjälp av häftet kommer eleverna att stöttas, utmanas och utvecklas i sin språk- och kunskapsutveckling. 


Läsrummet - Lärarhandledning

Nyhet! Nedladdningsbara bilagor!

Tidigare fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna.Numera finns de som nedladdningsbara filer med egna beställningsnummer.Priset blir dock detsamma. De tre produkterna (den tryckta lärarhandledningen, ljudfilerna och bilagorna) kostar tillsammans lika mycket som lärarhandledningarna med cd-skivor förut kostade.

I lärarhandledningen visar författarna vad man kan göra före, under och efter läsningen för att stödja, utmana och utveckla elevernas läsförmåga.
Lärarhandledningen innehåller:
- instruktioner till arbetet med texterna i textsamlingen och övningarna i elevboken
- genomgång av olika läsförståelsestrategier
- förslag på hur man arbetar med läsning av skönlitteratur
- guider till några barn- och ungdomsböcker
- språkutvecklande interaktions- och kortskrivningsövningar
- metoder och läsförståelsestrategier som utvecklar elevernas läsförmåga
- läsutvecklingsmatriser
- facit

ZickZack Läsrummet Textsamling
Läsrummet - Textsamling

I textsamlingen möter eleverna berättelser, artiklar, notiser, brev, författarporträtt, dikter och faktatexter av olika slag. Texterna är grupperade utifrån vad de handlar om (till exempel Medeltiden, Liv och död, Natur och miljö samt Bovar och brott). Inom varje grupp finns olika texttyper.
Texterna är tänkta för gemensam läsning. Man kan arbeta med texterna i vilken ordning som helst, vilket gör att det är lätt att anpassa materialet till den övriga undervisningen.

 

ZickZack Läsrummet  4 textsamling finns nu i en andra upplaga. I andra upplagan är kapitlet ”Gregs dagbok” borttaget. Kapitlet ”Argumentera mera” är omarbetat och heter ”Vad är lagom mycket skärmtid?”.

ZickZack Läsrummet Övningsbok
Läsrummet - Övningsbok

I övningsboken finns övningar att göra före och efter läsningen – övningar som ger förförståelse, tränar ord, begrepp samt läsförståelse, och på så sätt fördjupar läsupplevelsen och utvecklar läsförmågan. Läsförståelsefrågorna tränar förmågan att finna svaret på, mellan och bortom raderna.


Läsrummet - Min läslogg

Min läslogg är en skrivbok som används när klassen läser skönlitteratur tillsammans.


Skrivrummet - Lärarhandledning

Nyhet! Nedladdningsbara bilagor!

Tidigare fanns bilagorna och ljudfilerna på cd-skivor i lärarhandledningarna.Numera finns de som nedladdningsbara filer med egna beställningsnummer.Priset blir dock detsamma. De tre produkterna (den tryckta lärarhandledningen, ljudfilerna och bilagorna) kostar tillsammans lika mycket som lärarhandledningarna med cd-skivor förut kostade.

Lärarhandledningen innehåller förslag på hur du kan stötta och utveckla eleverna före, under och efter skrivandet genom att bygga upp deras kunskaper om olika texttyper – vad gäller innehåll, struktur och språkliga drag – och låta dem göra olika språkutvecklande övningar. Eleverna får på så vis de redskap de behöver för att lyckas med skrivandet av egna texter. Därutöver innehåller lärarhandledningen: 
- en sammanställning över olika texters syften, struktur och språkliga drag 
- förslag på språkutvecklande övningar i meningsbyggande, grammatik och stavning 
- facit till elevbokens övningar.

I lärarhandledningen hänvisas till olika bilagor som finns beställningsbara separat som pdf-filer och mp3-filer: 
- språkutvecklande interaktionsövningar
- texttyperna som affischer 
- kort med skrivtips till de olika texttyperna 
- skrivutvecklingsmatriser.
 

ZickZack Skrivrummet Elevbok
Skrivrummet - Elevbok

Elevboken är en allt-i-ett-bok. Här får eleverna möta, arbeta med och skriva till exempel artiklar, faktatexter, recept, insändare och berättelser . De får lära sig skriva för olika syften och ändamål – för att berätta, återge, beskriva, förklara, instruera och argumentera. De får bygga upp och öva språket (ordkunskap och grammatik) i ett textsammanhang.
Varje kapitel består av fyra steg:
1) Vad handlar det om och hur är texten strukturerad?
2) Vilka språkliga drag har texten?
3) Sammanfatta och skriv tillsammans!
4) Skriv själv!
Kapitlen kan göras i vilken ordning som helstoch kan därför lätt anpassas efter den övriga undervisningen.


Skrivrummet - Min skrivbok

I Min skrivbok sammanfattar eleverna det de lärt sig, samlar texttypiska ord, skriver in tips och idéer. Boken spar de till följande år. Den blir på så sätt ett samlat dokument över textgenren och elevernas utveckling.

Zick Zack Sökrummet
Sökrummet – lärarhandledning
Sökrummet
är ett stadiematerial för åk 4–6. Det består av en lärarhandledning med övningar (kopieringsunderlag) i informationssökning och källkritik. Här finns även övningar i alfabetisk ordning, studieteknik och muntliga presentationsteknik.

ZickZack boksamtalskortlek
Boksamtalskortlek
Till ZickZack Läsrummet finns en boksamtalskortlek. Med hjälp av frågorna på korten kan eleverna samtala om och redovisa olika böcker som de har läst. Frågorna kan användas till vilken bok som helst. 

Zick Zack - Läsrummet och Skrivrummet åk 4
ZickZack - Läsrummet åk 4 Textsamling
ISBN: 52353783 Pris: 146kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 4 Textsamling upplaga 2 onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52355220 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 4 Övningsbok
ISBN: 52302408 Pris: 111kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 4 Lärarhandledning
ISBN: 52302422 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 4 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52338995 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 4 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339022 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet Min läslogg
ISBN: 52302415 Pris: 42kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 4 Elevbok
ISBN: 52302439 Pris: 117kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 4 Lärarhandledning
ISBN: 52302446 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 4 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52339305 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 4 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339312 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Min skrivbok
ISBN: 52305904 Pris: 42kr
+ -
Köp
ZickZack - Sökrummet åk 4-6 Lärarhandledning med kopieringsunderlag
ISBN: 52315262 Pris: 984kr
+ -
Köp
ZickZack Boksamtalskortlek (5-pack)
ISBN: 52319963 Pris: 225kr
+ -
Köp
Zick Zack - Läsrummet och Skrivrummet åk 5
ZickZack - Läsrummet åk 5 Textsamling
ISBN: 52309599 Pris: 157kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 5 Textsamling onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352472 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 5 Övningsbok
ISBN: 52309605 Pris: 112kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 5 Lärarhandledning
ISBN: 52309650 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 5 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52339008 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 5 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339039 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 5 Elevbok
ISBN: 52309612 Pris: 119kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 5 Lärarhandledning
ISBN: 52309667 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 5 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52339329 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 5 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339336 Pris:
+ -
Köp
Zick Zack - Läsrummet och Skrivrummet åk 6
ZickZack - Läsrummet åk 6 Textsamling
ISBN: 52309629 Pris: 166kr
+ -
Köp
ZickZack Läsrummet åk 6 Textsamling onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352489 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 6 Övningsbok
ISBN: 52309636 Pris: 113kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 6 Lärarhandledning
ISBN: 52309674 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 6 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52339015 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Läsrummet åk 6 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339046 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 6 Elevbok
ISBN: 52309643 Pris: 125kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 6 Lärarhandledning
ISBN: 52309681 Pris: 425kr
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 6 Lärarhandledningens ljudfiler mp3-filer
ISBN: 52339343 Pris:
+ -
Köp
ZickZack - Skrivrummet åk 6 Lärarhandledningens bilagor pdf-filer
ISBN: 52339350 Pris:
+ -
Köp

Film om ZickZack

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Nyhet! Boksamtalskortlek

Nu är den efterlängtade kortleken här!

Läs mer

Kontakta mig

Karin Lönnqvist, förläggare
karin.lonnqvist@
sanomautbildning.se

08-587 642 67