Lyckas med läsning

Lyckas med läsning
I Lyckas med läsning beskrivs hur lärarna i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart på 5-årsdagen och upp genom skolåren.

Läs- och skrivinlärningen bygger på en tydlig struktur. Läraren utgår från de kunskaper eleverna har och hjälper dem sedan att använda olika strategier som leder till ökad läsförståelse. Arbetet utvärderas fortlöpande och utvärderingen ligger till grund för den fortsatta planeringen. Hela tiden sporras eleverna att, med lagom svåra utmaningar, läsa vidare.

Lyckas med läsning är en översättning av den nyzeeländska boken Reading for Life.
Lyckas med läsning
Lyckas med läsning
ISBN: 62237400 Pris: 313kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!