Kiwi

Lärarstöd
 

Kiwimetoden 
Medveten undervisning skapar medvetet lärande - så skulle Kiwimetoden kunna sammanfattas.

Kiwimetoden utvecklar den språkliga förmågan. Den berör språkets alla aspekter - det muntliga, det lästa och det egna skrivandet. Metoden handlar om att få tillägna sig språkets alla möjligheter, från att lära sig läsa till att utvecklas till en reflekterande och kritisk läsare. Alla elever ges förutsättningar att delta i undervisningen på sina egna villkor.

Anne-Marie Körling skriver personligt om lärarens och elevens roll, om hur klassrumsorganisation och positivt förhållningssätt främjar elevens självständighet och vilja att lära. Kiwimetoden är förankrad i Vygotskijs teorier.
Kiwimetoden är en bok för lärare i alla årskurser att hämta undervisarglädje ur.

Lyckas med läsning
I Lyckas med läsning beskrivs hur lärarna i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart på 5-årsdagen och upp genom skolåren.

Läs- och skrivinlärningen bygger på en tydlig struktur. Läraren utgår från de kunskaper eleverna har och hjälper dem sedan att använda olika strategier som leder till ökad läsförståelse. Arbetet utvärderas fortlöpande och utvärderingen ligger till grund för den fortsatta planeringen. Hela tiden sporras eleverna att, med lagom svåra utmaningar, läsa vidare.

Lyckas med läsning är en översättning av den nyzeeländska boken Reading for Life.

Möte med kiwimetoden - en film att inspireras av
I denna film får du möjlighet att stifta bekantskap med kiwimetoden genom våra kiwiambassadörers vardagliga arbete i den svenska skolan. Du får följa vägledd och gemensam läsning och möta tankar kring klassrumsorganisation, elevens ökade ansvar för lärande och den förstärkta lärarrollen. Kiwifilmen är en introduktion till ett stimulerande arbete som berör hela språket – lyssna, samtala, tänka, läsa och skriva!
Se den tillsammans med kolleger, föräldrar och skolledare!

Kiwi aktivitetslåda
Kiwi aktivitetslåda
ISBN: 62261610 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi skrivkort
Kiwi skrivkort
ISBN: 62276126 Pris: 702kr
+ -
Köp
Lådvis med kiwiböcker
Kiwiböckerna gå
ISBN: 62246266 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi Gå, Lärarhandledning
ISBN: 62246495 Pris: 374kr
+ -
Köp
Kiwi Kapitelböcker Lärarhandledning
ISBN: 62259488 Pris: 374kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Mia Söderberg, biträdande förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25