Kiwi

Kiwimetoden och Lgr 11 är som hand i handske! 

Kiwimetoden skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sin språkliga förmåga helt i linje med Kursplanen i svenska: Syfte och Centralt innehåll.

Kiwimetoden skapar förutsättningar för alla elever att delta på sina villkor.

Kiwimetoden ger dig som lärare möjlighet till fortlöpande formativ bedömning och individanpassad undervisning.

Kiwimetoden ger dig en klassrumsorganisation som skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat där eleverna blir delaktiga och ansvarstagande.

Kiwi aktivitetslåda
Kiwi aktivitetslåda
ISBN: 62261610 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi skrivkort
Kiwi skrivkort
ISBN: 62276126 Pris: 702kr
+ -
Köp
Lådvis med kiwiböcker
Kiwiböckerna gå
ISBN: 62246266 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi Gå, Lärarhandledning
ISBN: 62246495 Pris: 374kr
+ -
Köp
Kiwi Kapitelböcker Lärarhandledning
ISBN: 62259488 Pris: 374kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Mia Söderberg, biträdande förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25