Kiwi

Pedagogiska tankar

Kiwimetoden  är uppbyggd kring Whole language-tanken, ett begrepp från Nya Zeeland .
Whole language står i stället för ”en hela språkets metod” som innebär att hela språket alltid är i fokus – i alla ämnen, i alla årskurser – och påverkar all undervisning.

Kiwi omfattar helt denna helhetssyn på språklig utveckling vilket innebär att kiwi bland annat påverkar
• lärarens förhållningssätt till eleverna
• organisationen av lärandet i klassrummet
• hur eleverna görs medvetna om målen för undervisningen, hur de motiveras och blir delaktiga.

Whole language betraktas ofta som en läsinlärningsmetod som enbart bygger på helordsläsning vilket är alldeles felaktigt. Helordsläsning är bara en strategi, som används parallellt med ljudning och en mängd andra strategier, som eleverna behöver tillägna sig för att öka sin språkliga förmåga.

Kiwi innehåller flera centrala begrepp – bildpromenad, modella läsning, gemensam läsning och skrivning, vägledd läsning och skrivning och fråga tre.

Allt detta blir tydligt i det lärarmaterial som finns till kiwi. I metodböcker, film, lärarhandledningar och den information som kan laddas ner klargörs metoden, begreppen och arbetsgången.

Nyfiken på Kiwimetoden!
Här nedan kan du ladda ner dokumentet  ”Kiwiböckerna -metod och begrepp” 

Kiwiböckerna - Metod och begrepp

Kiwi aktivitetslåda
Kiwi aktivitetslåda
ISBN: 62261610 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi skrivkort
Kiwi skrivkort
ISBN: 62276126 Pris: 702kr
+ -
Köp
Lådvis med kiwiböcker
Kiwiböckerna gå
ISBN: 62246266 Pris: 4 635kr
+ -
Köp
Kiwi Gå, Lärarhandledning
ISBN: 62246495 Pris: 374kr
+ -
Köp
Kiwi Kapitelböcker Lärarhandledning
ISBN: 62259488 Pris: 374kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Mia Söderberg, biträdande förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25