Zoom Svenska

Zoom Svenska

Zoom Svenska står upp för svenskämnet

Dina elever ... får läsa, skriva, samtala och lyssna till olika textgenrer upptäcka nya ord och uttryck träna olika färdigheter - alfabetisk ordning, studieteknik, informationssökning, källkritik osv. vara kreativa och aktiva språkanvändare arbeta med gemensamma teman, men var och en på sin nivå får goda möjligheter att klara de nationella proven i svenska blir intresserade av språkfrågor

Du som lärare ... får idéer till språkutvecklande övningar och teman kan bedriva en strukturerad svenskundervisning sätter språket i centrum jobbar mot läroplanen kan känna dig säker på att du får med allt

Grundböckerna
Grundböckerna innehåller 15-16 kapitel vardera. Eleverna läser, samtalar om och analyserar olika textgenrer och tränar tillsammans språkliga färdigheter. Böckerna vänder sig direkt till eleverna och tilltalar, förklarar och utmanar dem. Kapitlen inom respektive bok kan göras i vilken ordning som helst.

Övningsböckerna
Övningsböckerna är tydligt kopplade till grundböckerna. Här finns övningar där eleverna får arbeta med ord och uttryck, planera sitt skrivande och träna sina språkliga färdigheter. I stort sett alla kapitel avslutas med en skrivövning. Alla kapitel innehåller dessutom en hörövning. De flesta uppgifterna till hörövningarna finns i övningsboken (cd-skivorna finns i lärarhandledningen).
Övningsböckernas sista sidor består av fristående övningar, som kan göras som extrauppgifter, när klassen har vikarie, på eget arbete osv.

Lärarhandledningarna
I lärarhandledningarna finns instruktioner till de olika kapitlen, förslag till hemuppgifter, utvärderingsformulär, facit samt extraövningar för kopiering. Här finns även cd-skivorna med hörövningar.

Kopieringsunderlag
Som komplement till grundmaterialet finns tre häften med kopieringsunderlag.

Zoom Grammatik innehåller 30 grammatikövningar per årskurs.
Zoom Ordkunskap innehåller 30 ordkunskapsövningar per årskurs.
Zoom Stavning innehåller 30 stavningsövningar per årskurs.

Zoom Svenska år 4
Zoom Svenska Grundbok år 4
ISBN: 62258979 Pris: 149kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Övningsbok år 4
ISBN: 62259044 Pris: 115kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Lärarhandledning år 4
ISBN: 62259068 Pris: 721kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Grammatik år 4 Kopieringsunderlag
ISBN: 62267551 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Ordkunskap år 4 Kopieringsunderlag
ISBN: 62267575 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Stavning år 4 Kopieringsunderlag
ISBN: 62267599 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska år 5
Zoom Svenska Grundbok år 5
ISBN: 62267612 Pris: 151kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Övningsbok år 5
ISBN: 62267636 Pris: 117kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Lärarhandledning år 5
ISBN: 62267650 Pris: 721kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Grammatik år 5 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275518 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Ordkunskap år 5 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275532 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Stavning år 5 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275556 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska år 6
Zoom Svenska Grundbok år 6
ISBN: 62267674 Pris: 153kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Övningsbok år 6
ISBN: 62267698 Pris: 119kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Lärarhandledning år 6
ISBN: 62267735 Pris: 721kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Grammatik år 6 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275570 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Ordkunskap år 6 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275594 Pris: 464kr
+ -
Köp
Zoom Svenska Stavning år 6 Kopieringsunderlag
ISBN: 62275617 Pris: 464kr
+ -
Köp

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Karin Lönnqvist, förläggare
karin.lonnqvist@
sanomautbildning.se

08-587 642 67