Nyhet! Nya Matte Direkt

Här finns samma elevnära arbetssätt och samma väl beprövade struktur, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Läs mer

Nyhet! Spegla språket

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet. Till varje årskurs finns en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning. Serien bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Snart är årets nyhet Spegla språket för åk 8 här.

Beställ

Nyhet! Awesome

Awesome är ett helt nytt läromedel i engelska för högstadiet. Förhandsbeställ ditt kostnadsfria utvärderingsexemplar av åk 8.

Beställ

Nyhet! Möt svenskan – en helt ny serie för unga nyanlända

Först ut är Möt svenskan 1 som börjar på en mycket enkel basnivå och passar för alla elever som inte kommit i kontakt med det latinska alfabetet tidigare.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer