Nyhet! Nya Matte Direkt åk 8

Ny upplaga av Matte Direkt! Här finns samma elevnära arbetssätt och samma väl beprövade struktur som tidigare, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Läs mer

Nyhet! Spegla språket åk 8

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet. Nu är årets nyhet Spegla språket 8 här.

Läs mer

Digitala läromedel. På vårt sätt. Prova gratis 30 dagar!

Nu finns flera av våra omtyckta titlar i en ny digital form. Prova valfritt läromedel gratis i 30 dagar tillsammans med din klass. Beställ din gratis testperiod idag!

Beställ

Nyhet! Möt svenskan – en helt ny serie för unga nyanlända

Möt svenskan är ett nytt material för nyanlända ungdomar som går på högstadiet eller språkintroduktion.  

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer