Biologi Direkt

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela nya Biologi Direkt som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 - Livets former 

Livets former - sid 2
Livets former - sid 3
Biologi - läran om livet - sid 4
Vad är liv? - sid 5
Levande organismer består av celler - sid 6
Levande organismer har DNA - sid 7
Art, släkte och familj - sid 8
Blåbär, lingon och ripbär - sid 9
Djur - sid 10
Djurens liv och former - sid 11
Ryggradslösa djur - sid 12
Växelvarma djur - sid 13
Yttre befruktning - sid 14
Ryggradsdjur på land - sid 15
Nässeldjur - sid 16
Ringmaskar - sid 17
Daggmaskar lever i jorden - sid 18
Blötdjur - sid 19
Snäckor har ett vridet skal - sid 20
Kan blötdjur tänka? - sid 21
Leddjur - sid 22
Först i hav och därefter på land - sid 23
Insekter - sid 24
Insekter har fasettögon - sid 25
Spindeldjur - sid 26
Kvalster och skorpioner - sid 27
Kräftdjur - sid 28
Tagghudingar - sid 29
Fiskar - sid 30
Fiskarna var de första ryggradsdjuren - sid 31
Fiskar andas med gälar - sid 32
Bra syn, lukt och känsel - sid 33
Groddjur - sid 34
Grodor och paddor saknar svans - sid 35
Groddjurens livsmiljö - sid 36
Kräldjur - sid 37
Sköldpaddor - sid 38
Sveriges ormar och ödlor är unika - sid 39
Fåglar - sid 40
Kropp anpassad för att flyga - sid 41
Lövsångare och bofink vanligast - sid 42
Ugglor är nattens tysta jägare - sid 43
Däggdjur - sid 44
Stor hjärna och ett fåtal ungar - sid 45
Nordens däggdjur är anpassade för vinter - sid 46
Moderkaksdjuren är mest framgångsrika - sid 47
Pungdjuren bär ungen i en påse på magen - sid 48
Sammanfattning 1:1 - sid 49
Plussidor Svampdjur - sid 50
Plussidor Fåglar flyttar - sid 51
Plussidor Dinosaurier - sid 52
Plussidor Skräckinjagande monster på land - sid 53
Uppslaget 1:1 - sid 54
Uppslaget 1:1 - sid 55
Svampar och lavar - sid 56
Svampar - sid 57
Svamp i bröd och medicin - sid 58
Svampar som samarbetar med träd - sid 59
Lavar - sid 60
Svamp och alg blir en lav - sid 61
Växter - sid 62
Växter är gröna - sid 63
Växtcellen har cellvägg och klorofyll - sid 64
Fotosyntesen sker i bladen - sid 65
Klyvöppningarna reglerar avdunstningen - sid 66
Stjälken ger stadga och rötterna ger fäste - sid 67
Sporväxter - sid 68
Ormbunksväxter - sid 69
Fröväxter - sid 70
Örter - sid 71
Pollinering - sid 72
Pollinering med djur - sid 73
Spridning av frön och frukter - sid 74
Fröet - sid 75
Urdjur och alger - sid 76
Urdjur - sid 77
Urdjur, som inte är djur - sid 78
Alger - sid 79
Gröna, bruna och röda alger - sid 80
Planktonalger ger oss syre - sid 81
Bakterier, arkéer och virus - sid 82
Bakterier - sid 83
Människans nyttiga bakterier - sid 84
Arkéer - sid 85
Virus - sid 86
Sammanfattning 1:2 - sid 87
Plussidor Lummer och fräkenväxter - sid 88
Plussidor Penicillin kommer från en svamp - sid 89
Plussidor Nyttiga bakterier - sid 90
Plussidor Nyttiga bakterier - sid 91
Uppslaget 1:2 - sid 92
Uppslaget 1:2 - sid 93

Kapitel 2 - Samspel

Samspel - sid 94
Samspel - sid 95
Fotosyntes och cellandning - sid 96
Som används vid cellandningen och tillväxt - sid 97
Djur och svampar har cellandning men inte fotosyntes - sid 98
Äta och ätas - sid 99
Näringskedja - sid 100
Näringspyramid - sid 101
Parasiter - sid 102
Försvar - sid 103
Kamouflage och mimikry - sid 104
Konkurrens och samarbete - sid 105
Växter konkurrerar om ljus och vatten - sid 106
Djur har ofta revir - sid 107
Samarbete - sid 108
Flock med ledare - sid 109
Symbios är nära samarbete mellan olika arter - sid 110
Sammanfattning 2 - sid 111
Plussidor Arterna är anpassade till sin miljö - sid 112
Plussidor Konkurrens och samspel skapar nischer - sid 113
Plussidor Anpassning föder framgång och mångfald - sid 114
Plussidor Tänkande djur - sid 115
Uppslaget 2 - sid 116
Uppslaget 2 - sid 117

Kapitel 3 - Människan

Människan - sid 118
Människan - sid 119
Cell, vävnad, organ och organsystem - sid 120
Cell - sid 121
Vävnad - sid 122
Organsystem - sid 123
Försvar - sid 124
Fortplantning - sid 125
Hud, muskler och skelett - sid 126
Hud - sid 127
Överhuden består av förhornade celler - sid 128
Läderhuden består av bindvävnad - sid 129
Underhuden består av fettceller - sid 130
Muskler - sid 131
Alla muskler kan dra ihop sig - sid 132
Muskelceller är långa fibrer i buntar - sid 133
Långsamma och snabba muskelfibrer - sid 134
Skelettmuskler - sid 135
Skelett - sid 136
Skelettet ger stadga och skydd - sid 137
Lederna ger rörlighet - sid 138
Fysisk aktivitet skapar hälsa - sid 139
Sammanfattning 3:1 - sid 140
Plussidor Stamceller - sid 141
Plussidor Hur vet musklerna vad vi tränar? - sid 142
Plussidor Skelettbenen består av bark och märg - sid 143
Uppslaget 3:1 - sid 144
Uppslaget 3:1 - sid 145
Föda, matspjälkning, transport och försvar - sid 146
Föda - sid 147
Kolhydrater - sid 148
Fetter - sid 149
Vitaminer - sid 150
Mångsidig mat är bra mat - sid 151
Banta - sid 152
Matspjälkning - sid 153
I munnen tuggas maten - sid 154
Magsäcken tillverkar magsaft - sid 155
Levern tillverkar galla - sid 156
Tjocktarmen tar upp vatten och salter - sid 157
Transport - sid 158
Luftvägar fuktar, värmer och renar luften - sid 159
Flimmerhåren skyddar lungorna - sid 160
Blodomlopp - sid 161
Hjärtat har fyra rum - sid 162
Hjärtats slag - sid 163
Artärer och vener - sid 164
Blodets resa genom kroppen - sid 165
Blodet består av blodplasma och blodkroppar - sid 166
Blodplättar och proteiner levrar blodet - sid 167
Utsöndring - sid 168
Försvar - sid 169
Den tredje försvarslinjen - immunförsvaret - sid 170
Allergi - sid 171
Sammanfattning 3:2 - sid 172
Sammanfattning 3:2 - sid 173
Plussidor Födan sönderdelas i hela matspjälkningskanalen - sid 174
Plussidor Vegetarian och vegan - sid 175
Plussidor Blodgrupper - sid 176
Blodtransfusion - sid 177
Plussidor Njurarna återvinner det mesta av vätskan - sid 178
Plussidor Njurarna påverkar blodtrycket och blodvärdet - sid 179
Uppslaget 3:2 - sid 180
Uppslaget 3:2 - sid 181
Sinnesorgan, nervsystem, hjärna och hormoner - sid 182
Sinnesorgan - sid 183
Syn - sid 184
Näthinnan har tappar och stavar - sid 185
Gula fläcken och blinda fläcken - sid 186
Ögat måste skyddas - sid 187
Hörsel - sid 188
Innerörat - sid 189
Smak och lukt - sid 190
Dofter ger starka minnen - sid 191
Känsel - sid 192
Fler sinnen - sid 193
Nervsystem - sid 194
Nervcellerna är lika hos människa och råtta - sid 195
Nervcellen - sid 196
Reflexer sker automatiskt - sid 197
Hjärna - sid 198
Hjärnan har olika centra som samarbetar - sid 199
Hjärnan vilar aldrig - sid 200
Minne och inlärning - sid 201
Hormoner - sid 202
Hypofysen är hormonsystemets ledare - sid 203
Bukspottkörteln styr blodsockerhalten - sid 204
Njurarna påverkar blodtryck och röda blodkroppar - sid 205
Sammanfattning 3:3 - sid 206
Sammanfattning 3:3 - sid 207
Plussidor Två ögon ger djup i bilden - sid 208
Plussidor Två ägon ger djup i bilden - sid 209
Plussidor Balanssinnet - sid 210
Plussidor Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet - sid 211
Uppslaget 3:3 - sid 212
Uppslaget 3:3 - sid 213


Kapitel 4 - Ditt liv

Ditt liv - sid 214
Ditt liv - sid 215
Sex och samlevnad - sid 216
Könsorganen - sid 217
Kvinnans inre könsorgan - sid 218
Mannens yttre könsorgan - sid 219
Testiklarna - sid 220
Puberteten - sid 221
De tidiga tonåren - spännande och ofta jobbiga - sid 222
Puberteten hos killar - sid 223
Menstruationscykeln - sid 224
Dag 6-13 - sid 225
Sex - sid 226
Att vara tillsammans - sid 227
Upphetsning och orgasm - sid 228
Sexuell jämställdhet - sid 229
Sex har flera ansikten - sid 230
Homosexualitet i Sverige och världen - sid 231
Befruktning, graviditet och förlossning - sid 232
Befruktningen - sid 233
Fosterutvecklingen - sid 234
Förlossningen - sid 235
Preventivmedel - sid 236
Andra preventivmedel - sid 237
Könssjukdomar - sexuellt överförbara infektioner - sid 238
Klamydia - sid 239
Gonorré - sid 240
Hiv och aids - sid 241
Pornografi, prostitution och sexuellt våld - sid 242
Prostitution och trafficking - sid 243
Sammanfattning 4:1 - sid 244
Sammanfattning 4:1 - sid 245
Plussidor Ofrivillig barnlöshet - sid 246
Plussidor Adoption - sid 247
Plussidor HIV - sid 248
Plussidor Aids - sid 249
Uppslaget 4:1 - sid 250
Uppslaget 4:1 - sid 251
Liv i balans - sid 252
Tonårskrisen - sid 253
Ätstörningar - anorexi och bulimi - sid 254
Dopning - anabola steroider - sid 255
Droger - sid 256
Konstgjord belöning som skadar - sid 257
Tobak - sid 258
Hela kroppen skadas - sid 259
Att sluta röka lönar sig - sid 260
Sniffning och boffning - sid 261
Alkohol - sid 262
Omdömet försvinner - sid 263
Alkohol förstör livet - sid 264
Narkotika - sid 265
Morfin och heroin - sid 266
Amfetamin och kokain - sid 267
Droger på nätet - sid 268
Livets gång - sid 269
Livets rytmer - sid 270
Månadsrytmer och årstider - sid 271
Kroppen i vardagen - sid 272
Kroppen i vardagen - sid 273
Extrema situationer - sid 274
Dykning - sid 275
Åldrande - sid 276
Döden - sid 277
Sammanfattning 4:2 - sid 278
Plussidor Anorexi och bulimi - sid 279
Plussidor Håll, hicka, klåda och kramp - sid 280
Stress och livskriser - sid 281
Uppslaget 4:2 - sid 282
Uppslaget 4:2 - sid 283


Kapitel 5 - Cellen och arvet

 


Cellen och arvet - sid 284
Cellen och arvet - sid 285
Cellen - sid 286
Celler vilar aldrig - sid 287
Cellens byggnad - sid 288
Kromosom, DNA och gen - sid 289
Vanlig celldelning - sid 290
Från största till minsta - sid 291
Genetik - ärftlighet - sid 292
Könscellerna - sid 293
Flicka eller pojke - sid 294
Tvillingar eller fler - sid 295
Dominanta och vikande gener - sid 296
Egenskaper styrs av många gener - sid 297
Antalet kromosomer är inte alltid 46 - sid 298
Mutationer - sid 299
Samspel mellan arv och miljö - sid 300
Sammanfattning 5 - sid 301
Plussidor Den genetiska koden - sid 302
Plussidor Proteintillverkningen i cellen - sid 303
Plussidor Vad skiljer dig från chimpanser? - sid 304
Plussidor Generna styr fosterutvecklingen - sid 305
Uppslaget 5 - sid 306
Uppslaget 5 - sid 307

Kapitel 6 - Evolution - Livets utveckling

Evolution - livets utveckling - sid 308
Evolution - livets utveckling - sid 309
Evolution är förändring - sid 310
Dinosaurierna dog ut medan däggdjuren anpassade sig - sid 311
Sexuellt urval - sid 312
Det är generna som ärvs - sid 313
Samarbete kan löna sig - sid 314
Evolutionen pågår ständigt och utan syfte - sid 315
Bevis för evolutionen - sid 316
Fossil berättar om livets utveckling - sid 317
Arter förändras - sid 318
DNA-tekniken - sid 319
Livets utveckling på jorden - sid 320
Livets utveckling - sid 321
Liv på land och i luften - sid 322
Människans utveckling - sid 323
Det har funnits flera arter av människa - sid 324
Hjärnan utvecklades hos ryggradsdjuren - sid 325
Språket och själen skapar kulturen - sid 326
Sammanfattning 6 - sid 327
Plussidor Neandertalmänniskan - Homo neanderthalensis - sid 328
Plussidor Liv på andra planeter - sid 329
Uppslaget 6 - sid 330
Uppslaget 6 - sid 331

Kapitel 7 - Bioteknik

Bioteknik - sid 332
Bioteknik - sid 333
Vad är bioteknik? - sid 334
Växt- och djurförädling är inte bioteknik - sid 335
Bioteknik och genteknik - sid 336
Bioteknik i människans tjänst - sid 337
Skog och miljö - sid 338
Vaccin - sid 339
Läkemedel - sid 340
Transplantation - sid 341
DNA- och fosterdiagnostik - sid 342
Sammanfattning 7 - sid 343
Plussidor Kloning av växter och djur - sid 344
Plussidor Genterapi - sid 345
Uppslaget 7 - sid 346
Uppslaget 7 - sid 347

Kapitel 8 - Ekologi och hållbarhet
 

Ekologi och hållbarhet - sid 348
Ekologi och hållbarhet - sid 349
Ett begränsat jordklot - sid 350
Solen är grunden till allt liv - sid 351
Allting sprider sig ... - sid 352
Alla ämnen går runt i kretslopp - sid 353
Ekosystem - sid 354
Människan är beroende av ekosystemets tjänster - sid 355
Ekosystem förändras med tiden - sid 356
Skogar - sid 357
Hållbart skogsbruk bevarar skogen som ekosystem - sid 358
Intensivt skogsbruk hotar många organismer - sid 359
Sjöar och våtmarker - sid 360
Slättsjön är näringsrik - sid 361
Hav - sid 362
Östersjön är unik - sid 363
En hållbar framtid - sid 364
Människan påverkar ekosystemen ... - sid 365
Förstärkt växthuseffekt leder till ökande temperatur ... - sid 366
... vilket ger ett ändrat klimat - sid 367
Främmande ämnen anrikas - sid 368
Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid - sid 369
Vi måste följa spelreglerna - sid 370
Försiktighetsprincipen - sid 371
Sammanfattning 8 - sid 372
Sammanfattning 8 - sid 373
Plussidor Tropisk regnskog - en grön och fuktdrypande värld - sid 374
Plussidor Tropisk regnskog - en grön och fuktdrypande värld - sid 375
Plussidor Fjäll - sid 376
Plussidor Vilda grannar i staden - sid 377
Plussidor Det öppna landskapet - sid 378
Plussidor Utmaningar som ger möjligheter - sid 379
Plussidor Människan påverkar sjöarna ... - sid 380
Plussidor Myren är en värdefull resurs - sid 381
Plussidor Varmare klimat hotar fjällräven - sid 382
Plussidor Energi utan koldioxidutsläpp, går det? - sid 383
Uppslaget 8 - sid 384
Uppslaget 8 - sid 385

   
Biologi Direkt - ny upplaga
Biologi Direkt - ny upplaga
ISBN: 62297640 Pris: 329kr
+ -
Köp
Biologi Direkt onlinebok (elevlicens) 6 månader - Ny upplaga
ISBN: 52317198 Pris:
+ -
Köp
Biologi Direkt Lärarmaterial online (pdf) - ny upplaga
ISBN: 52309223 Pris:
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Fysik Direkt ny upplaga

Redaktionen tipsar

Kemi Direkt ny upplaga