Starting Time

Time (år 6)
Starting Time

Starting Time (= Champion 6) är den perfekta bryggan mellan Champion för år 4 och 5 och Time för år 7 - 9. För detta talar den genomtänkta strukturen från nybörjarboken ända upp i nian.

Starting Time kombinerar ett konsekvent ordarbete med en tydlig grammatisk gång.
Boken består av 16 kapitel. De flesta är uppdelade i A- och B-texter med tillhörande övningar. Därutöver finns 3 längre extratexter. Kapitlen 4, 8, 12 och 16 är mer tematiskt upplagda och introducerar eleverna för ett arbetssätt de kommer att stöta på fr.o.m. skolår 7.

A-nivåns texter är kortare och lättare och arbetet är inriktat på textbehandling samt ord och fraser. B-nivån är lite längre och fylligare. Först här tas nytt grammatiskt stoff upp.

I textboken finns dessutom ett antal bildordlistor som knyter an till det viktiga ordarbetet, styckeordlistor samt en alfabetisk ordlista med nästan alla ord i hela serien!

Varje kapitel i övningsboken innehåller 15-20 övningar. Varje övning är en viktig länk i övningskedjan.

Lärarpärmen
Pärmen är en pärla i sig. Här finns allt du kan behöva som lärare; arbetsförslag kapitel för kapitel med manus till samtliga hörövningar, metodiska tips, stordiaunderlag, diagnostiska uppgifter (fyra test med facit - som kopieringsunderlag - att använda efter repetitionskapitlen), extra ordövningar till varje kapitel, samtliga sånger kompletta med text, noter och ackordanalys samt en minigrammatik.

Elevfacit
Häftet innehåller svar till alla bundna övningar i övningsboken.

Ljudet
På tre cd finns samtliga texter och dialoger ur textboken samt sångerna och hörövningarna till övningsboken. Sångerna finns i två versioner - först en sångversion, sedan en instrumentalversion för klassen att sjunga till. Alla sångerna finns dessutom på en cd man kan köpa separat.
Starting Time
Starting Time skolår 6 Övningsboken
ISBN: 62261849 Pris: 122kr
+ -
Köp
Starting Time skolår 6 Elevfacit
ISBN: 62261856 Pris: 48kr
+ -
Köp
Starting Time skolår 6 Lärarpärmen
ISBN: 62261870 Pris: 798kr
+ -
Köp
Starting Time skolår 6 Texter och hörövningar på cd 3 st.
ISBN: 62261900 Pris: 591kr
+ -
Köp
Starting Time skolår 6 Sångerna på cd
ISBN: 62261917 Pris: 318kr
+ -
Köp

Se inspelat webbinarium om Awesome English

Här erbjuder vi möjligheten att få en genomgång av det nya läromedlet i engelska för åk 7-9.

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Redaktionen tipsar

A good read

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau