Den Engelska Grammatiken

Den Engelska Grammatiken är enkel, lättläst och användarvänlig. Det är en kommunikativ grammatik, både för det talade och det skrivna språket. Kommentarerna är utredande och jämför svenska och engelska.
Boken är upplagd i kapitel enligt ordklasser och tar systematiskt upp elementära grammatiska moment, men ägnar också utrymme åt mer avancerade strukturer för de elever som kommit längre i sin engelska.

Regler och kommentarer har skrivits på ett enkelt och klart språk. Ordval och meningar är aktuella och har hög användarfrekvens. Grammatiken kryddas av illustrerade skämthistorier och citat som kan tjäna som stöd för minnet.

Genomgående markeras amerikansk engelska, stilnivåer, sociala och språkliga variationer, formellt/informellt språk och uttal, där det anses nödvändigt.
Språkfällor anges med varningstecken.
Den Engelska Grammatiken
Den Engelska Grammatiken
ISBN: 52325056 Pris: 359kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 1
ISBN: 62218249 Pris: 175kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 1 Facit
ISBN: 62218348 Pris: 79kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 2
ISBN: 62218263 Pris: 175kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Övningsbok 2 Facit
ISBN: 62218300 Pris: 79kr
+ -
Köp
Bonniers Engelska Grammatik Lärarhandledning med test
ISBN: 62218324 Pris: 670kr
+ -
Köp

Se inspelat webbinarium om Awesome English

Här erbjuder vi möjligheten att få en genomgång av det nya läromedlet i engelska för åk 7-9.

Läs mer

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Redaktionen tipsar

A good read

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau