PRIO Geografi 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Geografi åk 8 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Hur länge räcker jorden?

Hur länge räcker jorden? - sid 6
Hållbar utveckling? - sid 7
Hårda fakta om bomull - sid 8
Aralsjön - sid 9
Naturresurser blir varor - sid 10
Olika slags resurser - sid 11
Grafik Naturresurser - sid 12
Grafik Naturresurser - sid 13
Tikal - en storstad med miljöproblem - sid 14
Hållbara val som många kan göra - sid 15
Reportage Vad tycker du att vi ska göra för att minska vår miljöpåverkan? - sid 16
Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? - sid 17
Sopsortering och återvinning - sid 18
Hur vänder vi utvecklingen? - sid 19
Märkningar som visar på hållbarhet - sid 20
Varför går det så trögt? - sid 21
Reportage Varför finns det inga fiskar i korallreven längre? - sid 22
Sveriges miljömål för hållbar utveckling - sid 23
Reportage "Politikerna måste bli modigare" - sid 24
Reportage "Politikerna måste bli modigare" - sid 25
Nya farleder i Arktis? - sid 26
Kortfattat Hur länge räcker jorden? - sid 27
Kortfattat Hur länge räcker jorden? - sid 28 

Jordskorpan - ett förråd

Jordskorpan - ett förråd - sid 29
Jordskorpan - ett förråd - sid 30
Mineral, metall och malm - sid 31
Var kommer din mobil ifrån? - sid 32
Att veta var man kan leta - sid 33
Guldruschen i San Francisco - sid 34
Reportage Ville inte sälja till gruvan - då sköts hon - sid 35
Grafik Metaller - sid 36
Grafik Metaller - sid 37
Industrimineral och andra mineral - sid 38
Reportage "Rädda vår ö, stoppa kalkbrottet!" - sid 39
Kol, grafit och diamanter - sid 40
Diamanter - konflikter eller välfärd? - sid 41
Antwerpen - diamanternas stad - sid 42
Gruvor och dagbrott - sid 43
Gruvbrytning i Sverige - sid 44
Svenska stål - sid 45
Flytten av Kiruna - sid 46
Kol, olja och naturgas - sid 47
Naturgas - sid 48
Oljans betydelse för Norge - sid 49
Kortfattat Jordskorpan som förråd - sid 50
Kortfattat Jordskorpan som förråd - sid 51

Energi och ny teknik

Energi och ny teknik - sid 52
Vårt omättliga behov av energi - sid 53
Smarta elnät - sid 54
Elmätaren - en viktig pusselbit - sid 55
Grafik Vad är energi? - sid 56
Grafik Vad är energi? - sid 57
Källor som inte tar slut - sid 58
Vattenkraft - sid 59
Stora kraftverksdammbyggen i världen - sid 60
Biobränsle - sid 61
Reportage Mindre rök och mindre bränsle - sid 62
El och diesel från kottar och kvistar - sid 63
Vindenergi i 12 länder - sid 64
Solkraft - sid 65
Reportage Billigare solenergi - sid 66
Mikroproducenter är självförsörjande på el - sid 67
Värme från jordklotet - sid 68
Havskraft - sid 69
Energi, klimat och miljö - sid 70
Ändlig energi - sid 71
Naturgas - sid 72
Peakteorin - sid 73
Reportage Livet i Qatar - sid 74
Nord Stream - pipelines i Östersjön - sid 75
Kärnkraft - sid 76
Kärnkraftverket i Fukushima - Jordbävning och tsunami - sid 77
Tyskland säger nej till kärnkraft - sid 78
Att spara energi - sid 79
Grafik Hur använder vi energin? - sid 80
Grafik Hur använder vi energin? - sid 81
Energi till bostäder och service - sid 82
Passivhus, nollenergihus och plusenergihus - sid 83
Uppgifter - sid 84
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 85
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 86
Kortfattat Energi och ny teknik - sid 87


Jord, skog och hav

Upptäckare och kartor - sid 88
Jordbruk - sid 89
Jordmåner - sid 90
Gödning och växtskyddsmedel - sid 91
Biologisk mångfald - sid 92
Jordbruk i världen - sid 93
Traditionella och kommersiella jordbruk - sid 94
Reportage Smart foder och mikrolån - sid 95
Plantagejordbruk - sid 96
Reportage Tjugo kilo bananer! - sid 97
Risodling - sid 98
Reportage Risodlingar översvämmas av saltvatten - sid 99
Syns jordbrukets kvinnor? - sid 100
Reportage Torka - en ond cirkel - sid 101
Grafik Jordbruk i världen - sid 102
Grafik Jordbruk i världen - sid 103
Jordbruk i Sverige - sid 104
Djurskydd - sid 105
Landhöjning - sid 106
Odlingslandskapet - sid 107
EU och jordbruket - sid 108
Reportage Ekologiskt på Husa gård - sid 109
Ekologiskt jordbruk - sid 110
Världens skogar - sid 111
Grafik Skog - sid 112
Grafik Skog - sid 113
Reportage Regnskogen i Kamerun - sid 114
De svenska skogarna - sid 115
Allemansrätten - sid 116
Skogsbruk i Sverige - sid 117
Hyggesskogsbruk eller hyggesfritt? - sid 118
Skogen ett framtidsjobb - sid 119
Havet - en naturresurs - sid 120
Havet - en naturresurs - sid 121
Grafik Fiske - sid 122
Grafik Fiske - sid 123
Reportage Mangroveträsk eller jätteräkor? - sid 124
Fiskeavtal som påverkan - sid 125
Reportage Morgon på fiskmarknaden i Tokyo - sid 126
Fiske i Sverige - sid 127
Varför nappar i gäddan? - sid 128
Åke är fiskgrossist - sid 129
Uppgifter - sid 130
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 131
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 132
Kortfattat Jord, skog och hav - sid 133

Tillverkning och tjänster

Tillverkning och tjänster - sid 134
Industrin utvecklas - när och var? - sid 135
Temugg - hantverk och fabrik - sid 136
Var ligger industri och varför? - sid 137
Transportläge - sid 138
Uppfinningarnas betydelse - sid 139
Några viktiga svenska uppfinningar - sid 140
Industribranscher - sid 141
Verkstadsindustri - sid 142
Industri i världen - sid 143
Vilka riktlinjer styr företagens ansvar? - sid 144
Reportage Textilarbetare i Kambodja - sid 145
Grafik Industrin i världen - sid 146
Grafik Industrin i världen - sid 147
En svensk cykel - sid 148
Reportage Tjänster - sid 149
Reportage Väktare i Sydafrika - sid 150
Tjänster - sid 151
Turism - sid 152
Hållbar turism? - sid 153
Reportage Poolgästerna - sid 154
Uppgifter - sid 155
Kortfattat Tillverkning och tjänster - sid 156
Kortfattat Tillverkning och tjänster - sid 157


Handel och kommunikation

Handel och kommunikation - sid 158
Varför handlar vi med varandra? - sid 159
Idéer om handel - sid 160
Frihandel eller inte? - sid 161
Grafik Globalisering - sid 162
Grafik Globalisering - sid 163
GATT och WTO - sid 164
EU - mer än frihandel - sid 165
Handeln växer snabbt - sid 166
Sverige är billigt! - sid 167
Transporter - sid 168
Reportage Sidenvägen nu och då - sid 169
Vattenvägar - sid 170
Reportage Morgon på Donaufloden - sid 171
Vägar och broar - sid 172
Reportage Välsignade lastbil! - sid 173
Järnväg - sid 174
Reportage Snabba tåg - sid 175
Kommunikation - sid 176
Telekommunikation - sid 177
De första mobiltelefonerna - sid 178
Globaliseringen - sid 179
Uppgifter - sid 180
Kortfattat Handel och kommunikation - sid 181
Kortfattat Handel och kommunikation - sid 182

Stora städer

Stora städer - sid 183
Staden - symbol för ett helt land - sid 184
"Homo urbanus" - stadsmänniskan - sid 185
Ur-gammal stad - sid 186
Reportage Miljonstaden Angkor - sid 187
Nya handelsstäder - sid 188
Reportage Vilse i Marrakech - sid 189
Industristäder - sid 190
Hur storstäder växer fram - tre modeller - sid 191
Sverige: modernisering och rivningsvåg - sid 192
Stockholm förändras - sid 193
2000-talets städer - sid 194
Varför söker sig människor till städer? - sid 195
Reportage "De kom på natten och rev våra hus" - sid 196
Inte bara kaos - sid 197
Framtidens städer - sid 198
Reportage Brasilia - den planerade staden - sid 199
Grafik Jordens storstadsområden - sid 200
Grafik Jordens storstadsområden - sid 201
Megastäderna och miljöproblemen - sid 202
Hållbara städer - sid 203
Den hållbara staden - sid 204
Den hållbara staden - sid 205
Västra hamnen i Malmö - sid 206
Uppgifter - sid 207
Kortfattat Stora städer - sid 208
Kortfattat Stora städer - sid 209

 

PRIO Geografi 7-9
PRIO Geografi Grundbok 7
ISBN: 52305737 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351970 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325544 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 8
ISBN: 52305744 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351987 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325551 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 9
ISBN: 52305751 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351994 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325568 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Stadiebok
ISBN: 52301845 Pris: 411kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71