PRIO Geografi 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Geografi åk 9 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Välfärd och utveckling

Välfärd och utveckling - sid 6
Vad är utveckling? - sid 7
Världen förändras - sid 8
Utvecklingens drivkrafter - sid 9
Korruption - hur korrupt är Sverige? - sid 10
Hälsa - sid 11
Reportage Ekonomin växer i Mongoliet - sid 12
Att mäta och jämföra utveckling och välfärd - sid 13
Ekonomiska välfärdsmått - sid 14
PPP räknar om köpkraften - sid 15
Låginkomstländer - sid 16
Sociala välfärdsmått - sid 17
Lycka som välfärdsmått - sid 18
Mått på hållbar utveckling - sid 19
Grafik Välfärd och utveckling - sid 20
Grafik Välfärd och utveckling - sid 21
Handel - bistånd - utveckling - sid 22
Sverige - biståndsmottagare och biståndsgivare - sid 23
Varför ge bistånd? - sid 24
FN och de nya målen - sid 25
Reportage En historisk dag i FN - sid 26
Reportage En historisk dag i FN - sid 27
Bistånd - givare och mottagare - sid 28
Direktinvesteringar och remitteringar - sid 29
Reportage Vad gör en biståndsarbetare? - sid 30
Reportage Vad gör en biståndsarbetare? - sid 31
Handelsmönster - sid 32
Reportage Qatar och migranternas pengar - sid 33
Frihandelsorganisationen WTO - sid 34
Låginkomstländer - sid 35
Global värdekedja - sid 36
Multinationella företag - sid 37
Har företag ett annat ansvar än att tjäna pengar? - sid 38
Uppgifter - sid 39
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 40
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 41
Kortfattat Välfärd och utveckling - sid 42
 

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling - sid 43
Befolkningsutveckling - sid 44
Befolkningen storlek - över tiden - sid 45
Reportage Hur är det att inte "finnas"? - sid 46
Sveriges folkmängd efter 1750 - sid 47
Demografi och statistik - sid 48
Demografisk transition - sid 49
Världens största id-projekt - sid 50
Ofrånkomlig folkökning - sid 51
Befolkningens tillväxt - idag och i framtiden - sid 52
Tillgång till preventivmedel - sid 53
Familjeplaneringspolitik - sid 54
Befolkningens sammansättning - sid 55
Faktorer som påverkar folktätheten i världen - sid 56
Befolkningsfördelning - sid 57
Landsbygd och tätort - sid 58
Migration - sid 59
Cirkulär migration - sid 60
Ursprungsområde: Push - sid 61
Flyktingar - sid 62
Reportage På flykt från krigets Syrien - sid 63
Till Sverige - sid 64
Migranternas vägar in i EU - sid 65
Dublinförordningen - sid 66
Reportage Ingrid - rådman i Migrationsdomstolen - sid 67
Grafik Befolkningsutveckling - sid 68
Grafik Befolkningsutveckling - sid 69
Arbetskraftsinvandring - sid 70
Uppgifter - sid 71
Kortfattat Befolkningsutveckling - sid 72
Kortfattat Befolkningsutveckling - sid 73Hälsa

Hälsa - sid 74
Hälsa och folkhälsa - sid 75
Sjukvård i olika länder - sid 76
USA:s sjukförsäkringssystem - sid 77
Hälsoläget förändras - en modell - sid 78
Hälsotransitionen i Sverige - sid 79
NGO:s förbättrar hälsosituationer i världen - sid 80
Reportage Telemedicin i Kamerun - sid 81
Hälsa och miljö - sid 82
Hälsa och miljö - sid 83
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 84
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 85
Hur mäter man hälsa och ohälsa? - sid 86
Vill du leva längre? Välj rätt del av Malmö! - sid 87
Förlorade friska år - sid 88
BMI - ett mått på övervikt och fetma - sid 89
Reportage Korruption hotar trafiksäkerheten - sid 90
Några smittsamma sjukdomar - sid 91
Uppskattat antal dödsfall av malaria efter ålder - sid 94
Reportage Andreas - infektionsläkare och malariaforskare - sid 95
HIV, uppskattning av antal fall - sid 96
Pandemier - sid 97
Reportage Ebolaepidemi i Västafrika - sid 98
Reportage Ebolaepidemi i Västafrika - sid 99
Grafik Hälsa - sid 100
Grafik Hälsa - sid 101
Uppgifter - sid 102
Kortfattat Hälsa - sid 103
Kortfattat Hälsa - sid 104
Kortfattat Hälsa - sid 105

Livsmedel

Livsmedel - sid 106
Mat - natur, kultur och näring - sid 107
Mat - natur, kultur och näring - sid 108
Konserver och djupfryst ersätter insaltat - sid 109
För lite, fel eller för mycket? - sid 110
Gott om tomma kalorier - sid 111
Undernärda i olika delar av världen - sid 112
Dricksvatten - sid 113
Matproduktion slukar resurser - sid 114
Markanvändning och biologisk mångfald - sid 115
Reportage Stordrift eller familjejordbruk på Ukrainas bördiga svartjord? - sid 116
Landgrabbing - sid 117
Växthusgaser - sid 118
Den globala jordbruksekonomin - sid 119
Grafik Handel i världen - sid 120
Grafik Handel i världen - sid 121
Soja - sid 122
Hållbart? - sid 123
Kött - sid 124
Fisk - sid 125
Fiskodlingar i Sverige - sid 126
Frukt och grönsaker - sid 127
Reportage Sanningen om vår billiga mat - sid 128
Reportage Sanningen om vår billiga mat - sid 129
Uppgifter - sid 130
Kortfattat Livsmedel - sid 131
Kortfattat Livsmedel - sid 132
Kortfattat Livsmedel - sid 133Länder och utvecklingsvägar

Länder och utvecklingsvägar - sid 134
Världsdelar, regioner, länder - sid 135
Länder utan kuster - sid 136
Regioner i världen - sid 137
Reportage Kommer Spanien att förbli ett land? - sid 138
Reportage Kommer Spanien att förbli ett land? - sid 139
Samarbete - sid 140
Störst antal fattiga - sid 141
Reportage I Somalialand fungerar allt, ändå finns inte landet - sid 142
Reportage I Somalialand fungerar allt, ändå finns inte landet - sid 143
Reportage Haiti - en kollapsad stat - sid 144
Reportage Haiti - en kollapsad stat - sid 145
Grafik Länder och utvecklingsvägar - sid 146
Grafik Länder och utvecklingsvägar - sid 147
Stora ekonomier - sid 148
Befolkning - sid 149
Shanghai - sid 150
Jordbruk och livsmedel - sid 151
USA - sid 152
Befolkning - sid 153
Några kvarter i New York - sid 154
Några kvarter i New York - sid 155
Mer service men också industri - sid 156
San Andreas-förkastningen - sid 157
USA:s roll i världen - sid 158
Indien - sid 159
Himalaya - sid 160
Befolkning - sid 161
Bollywood - världens största filmindustri - sid 162
Jordbruk, skog och fiske - sid 163
Reportage Vi vill ha ren luft och en bra miljö! - sid 164
Japan - sid 165
Ekonomi och näringsliv - sid 166
Ryssland - sid 167
Befolkning - sid 168
Olja och gas - vapen i den politiska kampen - sid 169
Efter Sovjetunionen - sid 170
Brasilien - sid 171
Jordbruk - sid 172
Hoten mot Amazonas regnskog - sid 173
Latinamerikas viktigaste industriland - sid 174
Latinamerikas viktigaste industriland - sid 175
Europa - en region? - sid 176
Tyskland - sid 177
Tyskland - sid 178
Storbritannien - sid 179
Slovakien - sid 180
Turkiet - Asien och Europa - sid 181
Istanbul - sid 182
Utvecklingsvägar - sid 183
Kenya - kan IT-industrin minska fattigdomen? - sid 184
Serbien - hur skapar man framtidstro? - sid 185
Indonesien - världens nästa stormakt? - sid 186
Nigeria - Afrikas nya stormakt - sid 187
Nigeria - Afrikas nya stormakt - sid 188
Uppgifter - sid 189
Kortfattat Länder och utvecklingsvägar - sid 190
Kortfattat Länder och utvecklingsvägar - sid 191

Globala utmaningar

Globala utmaningar - sid 192
En värld i förvandling - sid 193
Fattigdom och sårbarhet - sid 194
Befolkningsökning och resurser - sid 195
Migrationen ökar - sid 196
Två världar i en bild - sid 197
Oljan vapen i konflikten - sid 198
Jordanfloden - vattenbrist i konfliktområde - sid 199
Den globala uppvärmningen ökar - sid 200
Utsläppen måste minska - sid 201
Växthusgaser - sid 202
Reportage 35000 valrossar på en strand i Alaska - sid 203
Globala skillnader i utsläpp - sid 204
Ser världen ut som en donut? - sid 205
Holocen eller antropocen? - sid 206
Nya mål och många möjligheter - sid 207
Kan naturen ha rättigheter? - sid 208
Smarta lösningar för framtiden - sid 209
Finns framtiden i storstäderna? - sid 210
Fakta: De Globala Målen - sid 211
Grafik Globala utmaningar - sid 212
Grafik Globala utmaningar - sid 213
Uppgifter - sid 214
Kortfattat Globala utmaningar - sid 215
Kortfattat Globala utmaningar - sid 216 

PRIO Geografi 7-9
PRIO Geografi Grundbok 7
ISBN: 52305737 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351970 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325544 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 8
ISBN: 52305744 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351987 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325551 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Grundbok 9
ISBN: 52305751 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351994 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325568 Pris:
+ -
Köp
PRIO Geografi Stadiebok
ISBN: 52301845 Pris: 411kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71