Historia

Basläromedel

PRIO Historia 7-9

Vår nya so-serie PRIO är ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav i Lg...

Läs mer

Fördjupning

Historisk Atlas

Bonniers Historiska Atlas ger en överskådlig bild av den historiska utvecklingen med hjälp av översiktskartor och förklarande...

Läs mer

SO Direkt kunskapsspel

SO Direkt Kunskapsspel innehåller elva rollspelsövningar som på ett roligt och utvecklande sätt bearbetar olika ämnesspecifik...

Läs mer

Hitler och Stalin - En bok om ondska

Hitler och Stalin är de stora massmördarna i Europas historia. De avtryck de lämnat efter sig är enorma och frågorna kvarstår...

Läs mer

Koll på Historia - Frida och farfar

Frida och farfar möter vikingatiden och Frida och farfar möter medeltiden är två fristående inspirationsmaterial i historia. ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer