Kemi Direkt

Kemi Direkt - väcker elevernas intresse

Nya Kemi Direkt är en genomgripande omarbetning och uppdatering av den tidigare upplagan av Kemi Direkt, sam­tidigt som innehållet nu är anpassat till Lgr11. Kemi Direkt innehåller sex kapitel. Riktlinjen är att man ska hinna med två kapitel per läsår.

Kemiämnet är ett fascinerande ämne att undervisa i. Vardagen kan förklaras med praktiska experiment och naturvetenskapligt modelltänkande. Det är där som Kemi Direkt har sin utgångspunkt.

I det sista kapitlet Hållbar utveckling tas miljöfrågorna upp på ett helt nytt sätt. Genom att beskriva och analysera hur ett miljöproblem kan uppstå, kan eleverna och förstå orsakerna, se möjliga lösningar.

Kemi Direkt innehåller facit, för att eleverna själva ska kunna kontrollera sina svar.

Innehåll
1. Kemins grunder
2. Luft, vatten, mark, syror och baser
3. Kol och kolföreningar
4. Livets kemi
5. Atomer, joner och kemiska reaktioner
6. Hållbar utveckling

Lärarhandledning
Ett läromedel är mer än en lärobok. Ett läromedel innehåller också ett stöd som förenklar vardagen för både lärare och elever. Den nya lärarhandledningen till Kemi Direkt har allt som behövs, lektion för lektion. Lärarhandledningen innehåller diagnoser, laborationsprov och kapitelprov med rättningsmallar och bedömningsstöd. Allt framtaget enligt de nya kunskapskraven i Lgr11. Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Ljudfiler
Direktböckerna är inlästa i mp3-format och kan laddas ner från vår hemsida utan kostnad.

Onlinebok
Sanoma Utbildning möter det ökande intresset för digitala läro­medel i undervisningen genom ett växande utbud av onlineböcker. Med en onlinebok har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma.

Men vår onlinebok är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst. Dessutom finns facit intill frågorna, istället för längst bak i boken.
Lärare och elev kan också kommunicera med varandra genom boken, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.


Laborera Direkt Kemi 1-3
En komplett laborationskurs för högstadiets kemi

Experiment har en central roll inom all naturvetenskap. Laborationer är därför också en viktig del av undervisningen i NO-ämnena på högstadiet. Väl utförda laborationer utvecklar elevernas intresse för naturvetenskap, ger dem kunskaper och stimulerar deras kreativitet. Laborationshäftet blir helt enkelt elevens egna lärobok.

Elevhäftet
Laborera Direkt Kemi består av tre separata häften. Tillsammans innehåller de ett antal (närmare 90) grundläggande laborationer, som täcker högstadiets kemikurs. Laborationsanvisningarna är mycket utförliga i laborationshäfte 1, men är mer öppna i häfte 2 och 3.  Det ger eleverna större möjligheter att själva planera och genomföra sina experiment. Eleverna redogör för laborationerna genom beskriva experimentet, anteckna sina resultat och svara på frågor, direkt i laborationshäftet. På så sätt har eleven allt material samlat. Det finns dessutom en checklista som ger eleven och läraren en bra överblick över elevens arbete och utveckling.

Lärarguiden
Till häftena finns en lärarguide som ger ett handfast stöd till läraren. Här finns syfte, förväntat resultat, underlag för riskbedömning, erfarenheter från vanliga missförstånd, kemisk förklaring av experimentet, instruktioner till demonstrationer och alternativa försök, receptsamling och andra handfasta tips.

Laborera Direkt Kemi 1-3:
• grundläggande laborationer som täcker hela kemikursen
• enkelt att använda, allt finns på plats
• eleverna antecknar och redovisar i sitt eget laborationshäfte
• tydliga laborationsanvisningarna, med progression
• personlig checklista för eleven
• lärarguide med ett omfattande stöd

Kemi Direkt - ny upplaga
Kemi Direkt - ny upplaga
ISBN: 62297626 Pris: 312kr
+ -
Köp
Kemi Direkt onlinebok (elevlicens) 6 månader - ny upplaga
ISBN: 52317181 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt Lärarmaterial online (pdf) - ny upplaga
ISBN: 52309216 Pris:
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1 (5-pack)
ISBN: 52327470 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)
ISBN: 52327487 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 3 (5-pack)
ISBN: 52327494 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1-3 Lärarguide online pdf
ISBN: 52333655 Pris: 639kr
+ -
Köp

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75

En Starck medalj

Svante Åberg, medförfattare till Kemi Direkt, tilldelades årets prestigefyllda Gunnar Starck-medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.

Läs mer

Redaktionen tipsar

Fysik Direkt ny upplaga

Redaktionen tipsar

Biologi Direkt ny upplaga