Ett pedagogiskt blandband

Ett pedagogiskt blandband består av etthundratrettiofem lektioner där Mikael Ekström ger läsaren tips på hur man lyckas som lärare. Han tar sig an hela spektrumet av läraryrket: genomgångar, planeringar, möten, utflykter, prov, lönesamtal, kollegor och vad som egentligen menas med att "forska".

Författare:
Mikael Ekström
Ett pedagogiskt blandband
Ett pedagogiskt blandband
ISBN: 52312049 Pris: 129kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer