Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd


Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd

Pedagogiska samtal uppmuntrar till diskussion kring pedagogiska frågeställningar inom lärarkollegiet och stöttar rektor i det pedagogiska ledarskapet.

Filmerna har ett tydligt fokus och utgör en ram för diskussioner. Till varje film finns en handledning med en mängd frågor.

Läsning - läsandets betydelse för lärandet
Medverkande: författare Lennart Hellsing, professor Mats Myrberg och grundskollärare Anne-Marie Körling

Lärandeteori - vi ser med Vygotskij
Medverkande: leg. psykolog Petri Partanen och professor Staffan Selander

Klassrummet - ett rum för lärande
Medverkande: arkitekt Anna Törnqvist, utvecklingsledare Ivar Heckscher, professor Pia Björklid och 1-7-lärarna Ellinor Lundsten och Sofia Lindgren

Skoljuridik - Får jag prata om Johan?
Medverkande: universitetslektor Olle Rimsten och rektor Agneta Sjöholm

Avsedd för: Skolledare och lärare alla kategorier

Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
ISBN: 52309438 Pris: 1 273kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Nominera till Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer och nominera