Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd


Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd

Pedagogiska samtal uppmuntrar till diskussion kring pedagogiska frågeställningar inom lärarkollegiet och stöttar rektor i det pedagogiska ledarskapet.

Filmerna har ett tydligt fokus och utgör en ram för diskussioner. Till varje film finns en handledning med en mängd frågor.

Läsning - läsandets betydelse för lärandet
Medverkande: författare Lennart Hellsing, professor Mats Myrberg och grundskollärare Anne-Marie Körling

Lärandeteori - vi ser med Vygotskij
Medverkande: leg. psykolog Petri Partanen och professor Staffan Selander

Klassrummet - ett rum för lärande
Medverkande: arkitekt Anna Törnqvist, utvecklingsledare Ivar Heckscher, professor Pia Björklid och 1-7-lärarna Ellinor Lundsten och Sofia Lindgren

Skoljuridik - Får jag prata om Johan?
Medverkande: universitetslektor Olle Rimsten och rektor Agneta Sjöholm

Avsedd för: Skolledare och lärare alla kategorier

Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
Pedagogiska samtal - fyra filmer på dvd
ISBN: 52309438 Pris: 1 311kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer