Förstå språket Matematik - för nyanlända

Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här
får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7-9, Lgr 11.
Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst bak i boken.
I Förstå språket Matematik Digital finns animerade filmer som på ett pedagogiskt sätt förklarar de matematiska begreppen.

Den tillhörande Lärarguiden är ett unikt lärarstöd som följer elevboken uppslag för uppslag med tydliga arbetsgångar, metodiska tips och lösningar till bokens övningar. I Lärarguiden finns också ett kopieringsunderslag med aktiviteter och extra övningar. Lärarguiden underlättar ditt arbete med Förstå språket matematik, oavsett om du är svensklärare eller matematiklärare. Lärarguiden kommer ut 1 oktober 2018.

Förstå språket matematik är passar att för nyanlända, årskurs 7-9, förberedelseklass och språkintroduktion.

Boken är indelad i åtta kapitel:
• Siffror och tal
• Tal i vardagen
• Tal i matematiken
• Geometri
• Bråk och procent
• Statistik
• Sannolikhet
• Samband


Nu lanserar vi Sanoma Utbildnings digitala läromedel: Förstå språket Matematik.

Förstå språket Matematik digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan.

Vi har kryddat läromedlet med:
• Filmer som förklara viktiga funktioner, ord och begrepp.
• Möjlighet att föra anteckningar.
• Inläst ljud.
• Möjlighet att ändra textstorlek.

Förstå språket Matematik
Förstå språket Matematik
ISBN: 52346525 Pris: 260kr
+ -
Köp
Förstå språket Matematik digital (elevlicens)
ISBN: 52353882 Pris: Utkommer: 2018-03-23
+ -
Köp
Förstå språket Matematik digital (lärarlicens)
ISBN: 52355367 Pris: Utkommer: 2018-03-23
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se