Matte Direkt 7-9

Matte Direkt - för alla, med allt!

I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelse-karaktär som möter varje elev där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel inleder varje moment.

Förmågor som syns
Matte Direkt ger dina elever möjlighet att kommunicera matematik. Varje kapitel avslutas med Uppslaget som är två sidor att samtala kring och som behandlar hela kapitlet. Där finns bland annat Soluppgiften som synliggör kraven för eleverna och Abels hörna som tränar problemlösning. Matte Direkt är förstärkt med Svarta sidorna, en ordentlig utmaning som också knyter ihop flera moment.
Ljudfiler i mp3-format kan laddas ner från vår hemsida kostnadsfritt.

Träningshäften och Lärarhandledningar
Matte Direkt överst på pallen!

Träningshäften
Till varje årskursbok finns två Träningshäften. De vänder sig till de elever som behöver extra färdighetsträning. Häfterna sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk. Kapitelordningen är samma som i grundboken. De fungerar som elevernas egna arbetsböcker, och eleverna skriver direkt i häftet.
Det sista träningshäftet 9:2 kallas för Genrepet och är en repetition av all högstadiematematik på E-nivå. Genrepet passar perfekt som reparation och repetition inför nationella provet för elever med svårigheter.

Facit finns att ladda ner på www.sanomautbildning.se

Lärarhandledningar
Matte Direkt har för varje årskurs en välmatad Lärarhandledning. Till varje kapitel finns kommentarer och metodiska tips, definitioner till Matteorden och lösningsförslag till en del av uppgifterna. Dessutom finns Aktiviteter, laborativa uppgifter med tydliga mål och utan krav på avancerad utrustning. Där finns också mängder av Arbetsblad. Soluppgifterna och Kapitelproven har tydliga bedömningsmatriser och rättningsanvisningar. Till kapitelproven finns Repetitionsuppgifter.

Onlineboken
Matte Direkt 7, 8 och 9 finns som onlineböcker. Med en onlinebok har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma.
Men en onlinebok är inte bara en bok på skärmen, den är mycket mer än så. Eleverna kan göra anteckningar, stryka under viktig text, rita figurer, förstora texter och bilder och få bokens text uppläst.
Lärare och elev kan också kommunicera med varandra, eftersom läraren har tillgång till alla sina elevers böcker via en egen inloggning.

Matte Direkt 8
Matte Direkt 8
ISBN: 62299064 Pris: 232kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52312230 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:1 (5-pack)
ISBN: 62299811 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331040 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:2 (5-pack)
ISBN: 62299835 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 8:2 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331057 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt 8 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62299859 Pris: 890kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7
Matte Direkt 7
ISBN: 62292553 Pris: 232kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52312223 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:1 (5-pack)
ISBN: 62294229 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331026 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:2 (5-pack)
ISBN: 62294243 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 7:2 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331033 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 62294267 Pris: 890kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9
Matte Direkt 9
ISBN: 52302484 Pris: 232kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52312247 Pris:
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:1 (5-pack)
ISBN: 52307069 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:1 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331064 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:2 (5-pack)
ISBN: 52307076 Pris: 321kr
+ -
Köp
Matte Direkt Träningshäfte 9:2 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52331071 Pris: 34kr
+ -
Köp
Matte Direkt 9 Lärarhandledning inkl. cd
ISBN: 52307083 Pris: 890kr
+ -
Köp
Matte Direkt 7-9
Matte Direkt 7-9 upplaga 2 Prov online (pdf)
ISBN: 52345603 Pris: 0kr
+ -
Köp

Nya Matte Direkt 8

Förhandsbeställ ditt kostnadsfria utvärderingsexemplar av nya Matte Direkt 8.

Klicka här för att beställa

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se