Prio Matematik

Prio Matematik - en helt ny serie för alla elever!

Prio Matematik är en nyskriven matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll. Prio Matematik möter alla elever och ger dem chansen att utvecklas.

Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i den nya kursplanen, Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Med Prio Matematik för eleven mycket goda förutsättningar att utvecklas.

Kritiska punkter
Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Prio matematik har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet.

Prio Matematik har

fem kapitel per årskurs
fokus på förmågorna
tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag
avsnitt med uppgifter på tre nivåer
uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation
kontinuerlig repetition
tydligt språk
begreppslista
tankekarta

Prio Matematik - ett komplett läromedel.
Prio Matematik är mer än bara en lärobok. Till varje lärobok kommer att finnas dels en Lärarguide, dels Prov, Övningsblad och Aktiviteter (pdf) online. Prio Matematik har allt det extra material och de hjälpmedel som förenklar ditt och elevens arbete och gör det varierat och intressant.

Onlinebok
Onlineboken ger eleven möjlighet att arbeta med Prio Matematik i datorn och på surfplattan. Onlineboken kan också användas som plattform för kommunikation mellan lärare och elev.

Lärarguide
TIll varje lärobok i Prio Matematik finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer läroboken uppslag för uppslag med massor av kommentarer, tips och lösningsförslag. Lärarguiden kommer att underlätta din vardag och vara din guide till en lyckad matematikundervisning.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
Prio Matematik har givetvis mängder av extra material i form av övningsblad och aktiviteter, allt för att möta alla elever och låta dem träna på alla förmågor.

Vi vet att många elever behöver träna på begrepp och metoder för att få en trygghet i sitt räknande. Därför har vi många övningsblad kopplade till de flesta avsnitten.

I stort sett varje avsnitt i boken har aktiviteter kopplade till sig. Aktiviteterna är många gånger en praktisk övning som befäster begreppen och metoderna för kapitlet och som låter eleverna träna resonemang och kommunikation.

Till varje kapitel finns ett prov för att kunna utvärdera eleverna mot kunskapskraven. Vi har tagit fram ett nytt provkoncept där förmågorna tydliggörs och där rättning och utvärdering effektiviseras.

Strukturen i Prio Matematik
Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen.

Teori och exempel får ta plats och är skrivna så att eleverna lätt kan följa med. Vi förtydligar och lyfter fram kritiska punkter med pekbubblor och kommentarer.

Uppgifterna inleds med en starter, en öppen uppgift som syftar till att samla klassen där alla elever ges möjlighet att komma med olika lösningar och svar. Uppgifterna är inspirerande och varierade på tre nivåer och lyfter ofta fram kritiska punkter för avsnittet. Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen.

Historiksidor gör nedslag i matematikhistorien eller i intressanta samhällsföreteelser kopplat till matematik. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag, problem, resonemang och kommunikation, där eleverna får extra träning i att använda och utveckla dessa förmågor.

Kapitlet avslutas med en begreppslista och en tankekarta. Begreppslilstan ger en förklaring till de viktigaste begreppen som tagits upp i kapitlet. Tankekartan fungerar som en sammanfattning och hjälper eleverna att sortera de matematiska begreppen.

Varje kapitel avslutas med ett begreppstest och ett kapiteltest. Begreppstestet kan användas för att kontrollera att eleven har förstått begreppen. Kapiteltestet kan ses som en diagnos över grundläggande metoder.

Utifrån resultatet på begreppstest och kapiteltest arbetar eleverna vidare med basläger eller hög höjd. Den elev som har svårighet med en viss typ av uppgift kan jobba vidare med motsvarande uppgifter i baslägret. Hög höjd passar de elever som behöver mer utmanande uppgifter.

Prio Matematik 7
Prio Matematik 7 Grundbok
ISBN: 52303696 Pris: 232kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52317211 Pris:
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Lärarguide
ISBN: 52317280 Pris: 660kr
+ -
Köp
Prio Matematik 7 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52319765 Pris: 890kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8
Prio Matematik 8 Grundbok
ISBN: 52320518 Pris: 232kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52320853 Pris: 39kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Lärarguide
ISBN: 52320846 Pris: 660kr
+ -
Köp
Prio Matematik 8 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52320860 Pris: 890kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9
Prio Matematik 9 Grundbok
ISBN: 52324721 Pris: 232kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52329405 Pris: 39kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Lärarguide
ISBN: 52324738 Pris: 660kr
+ -
Köp
Prio Matematik 9 Prov, Övningsblad och Aktiviteter online (pdf) (skollicens) 1 år
ISBN: 52324745 Pris: 890kr
+ -
Köp

Ny upplaga av Matte Direkt

Nu finns en helt ny upplaga av Matte Direkt 7. Här finns samma elevnära arbetssätt och samma väl beprövade struktur, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Läs mer

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Matematikrummet

Tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för högstadiet och gymnasiet.

Följ oss på Facebook!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75