PRIO Samhälle 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Samhälle åk 7 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Samhället    

Samhället - sid 1
Vad är ett samhälle? - 2
Varför uppstår samhällen? - sid 3
Vi måste också skydda vårt samhälle mot olika hot - sid 4
Samhällen kan se olika ut - sid 5
Nomadsamhället - sid 6
Dagens samhälle - sid 7
Det globala samhället - sid 8
Natur och kultur - sid 9
Samhällets uppbyggnad - sid 10
Privatliv - sid 11
Två sidor av samhället - sid 12
Samhällskunskap - sid 13
Varför ska man läsa samhällskunskap? - sid 14
För att du lever i en global värld - sid 15
Vad är samhällskunskap? - sid 16
Samhällsbåten - sid 17
Uppgifter - sid 18
Kortfattat Samhället - sid 19
Kortfattat Samhället - sid 20
Kortfattat Samhället - sid 21Leva tillsammans

Leva tillsammans - sid 22
Värt att veta om Sverige - sid 23
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 24
Reportage Vad vet du om Sverige? - sid 25
Samerna - ursprungsfolk - sid 26
Vad är utländsk bakgrund? - sid 27
Vi och de andra - sid 28
Bostad och bostadsort - sid 29
Hur bor du? - sid 30
Innerstad och förort - sid 31
Reportage Var bor du? - sid 32
Familjen - sid 33
Kärnfamiljen - sid 34
Reportage Vem bor du tillsammans med? - sid 35
Grafik Leva tillsammans - sid 36
Grafik Leva tillsammans - sid 37
Reportage Vilka är dina framtidsdrömmar? - sid 38
Skola och fritid - sid 39
Fritiden - sid 40
Idrott - sid 41
Ett bra land? - sid 42
Uppgifter - sid 43
Kortfattat Leva tillsammans - sid 44
Kortfattat Leva tillsammans - sid 45

Dina rättigheter

Dina rättigheter - sid 46
Rättigheter och skyldigheter - sid 47
Mänskliga rättigheter - sid 48
Hon stod upp genom att sitta ned - sid 49
Dina skyldigheter - sid 50
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna - sid 51
Konvention - mer kraft - sid 52
Reportage "Hon är en av mina hjältar!" - sid 53
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 54
Reportage Koll på mänskliga rättigheter - sid 55
När rättigheter kränks - sid 56
Ungas rättigheter - sid 57
Reportage Vilka rättigheter är viktigast? - sid 58
Håller vuxna vad de lovat? - sid 59
Dina rättigheter i Sverige - sid 60
Misshandel - sid 61
Barnarbete - sid 62
Reportage Skola eller arbete - sid 63
Sexuella övergrepp - sid 64
Viktiga åldersgränser i Sverige - sid 65
Grafik Rättigheter - sid 66
Grafik Rättigheter - sid 67
Kränkningar - sid 68
Mobbning - sid 69
Fakta om trakasserier och kränkningar i skolan - sid 70
Diskriminering - sid 71
De sju diskrimineringsgrunderna - sid 72
Skoldemokrati och elevinflytande - sid 73
Några tips till klassrådet - sid 74
Kortfattat Dina rättigheter - sid 75
Kortfattat Dina rättigheter - sid 76
Kortfattat Dina rättigheter - sid 77

Lag och rätt

Lag och rätt - sid 78
Varför behöver vi lagar? - sid 79
Grundlagar - sid 80
Lagsamlingar - sid 81
Grafik Rättsäkerhet - sid 82
Grafik Rättsäkerhet - sid 83
Regler - sid 84
Lagen gäller alla - sid 85
Offentlig rätt och privaträtt - sid 86
Kan det vara rätt att bryta mot lagen? - sid 87
Brott - sid 88
Skadegörelse - sid 89
Våld - sid 90
Mordet på Fadime - sid 91
Hatbrott - sid 92
Motiv till hatbrott - sid 93
Brottslighet - sid 94
Organiserad brottslighet - sid 95
Rättsväsendet - sid 96
Rättsväsendet - sid 97
Vad händer i en rättegån? - sid 98
Rättegången mot Pirate Bay - sid 99
Rättegången mot Pirate Bay - sid 100
Olika påföljder - sid 101
Fängelsestraff - sid 102
Rättssäkerhet - sid 103
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 104
Reportage 15 år och fängslad utan rättegång - sid 105
Kronofogden - sid 106
Att hamna hos Kronofogden - sid 107
Kortfattat Lag och rätt - sid 108
Kortfattat Lag och rätt - sid 109

Din ekonomi

Din ekonomi - sid 110
Vad är ekonomi? - sid 111
Köp idag - låt framtiden betala - sid 112
Betalningsmedel - sid 113
Skulle du kunna klara dig utan pengar? - sid 114
Hjälp! Hur ska jag kunna välja rätt när det finns så många olika? - sid 115
Grafik Ekonomin - sid 116
Grafik Ekonomin - sid 117
Familjens ekonomi - sid 118
Hushållens inkomster - sid 119
Skatt och disponibel inkomst - sid 120
Kläderna - sid 121
Hushållens utgifter - sid 122
Fattig i Sverige, rik i Kenya - sid 123
Reportage "Det är som det är" - sid 124
Månadspengen - sid 125
Liten skuld blir snabbt stor - sid 126
Reportage Lyxfällan slår till - sid 127
Vad får du göra innan du fyllt 18? - sid 128
Handla för miljön - sid 129
Hållbar konsumtion - sid 130
Miljömärkta varor - sid 131
Uppgifter - sid 132
Kortfattat Din ekonomi - sid 133
Kortfattat Din ekonomi - sid 134

Du och medierna

Du och medierna - sid 135
Massor av medier - sid 136
Vad är medier? - sid 137
Olika sorters medier - sid 138
Två sätt att driva tiv och radio - sid 139
Reportage Drömmen att jobba på tv! - sid 140
Unga och medier - sid 141
Tv och film - sid 142
Dataspel - sid 143
Dataspel kan vara bra för hjärnan! - sid 144
Reportage Hur ser dina medievanor ut? - sid 145
Grafik Du och medierna - sid 146
Grafik Du och medierna - sid 147
Alla vill påverka - sid 148
Tryckfrihet och yttrandefrihet - sid 149
Uppgifter - sid 150
Kortfattat Du och medierna - sid 151
Kortfattat Du och medierna - sid 152 

PRIO Samhälle 7-9
PRIO Samhälle Grundbok 7
ISBN: 52305829 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352366 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325513 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 8
ISBN: 52305836 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352373 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325520 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 9
ISBN: 52305843 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352380 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325537 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Stadiebok
ISBN: 52301876 Pris: 411kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71