PRIO Samhälle 7-9

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela Prio Samhälle åk 8 som ljudbok i mp3-format.

Om du vill lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.
Om du vill ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Leva i Sverige    

Leva i Sverige - sid 1
Vad är välfärd? - sid 2
Människans behovstrappa - sid 3
Tre sätt att mäta välfärd - sid 4
Blir vi aldrig nöjda? - sid 5
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 6
Reportage Vad är lycka för dig? - sid 7
Svenska levnadsförhållanden - sid 8
Den svenska levnadsstandarden - sid 9
Reportage "Hjälp, min skola har gått i konkurs!" - sid 10
Gymnasiet - vad ska du välja? - sid 11
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 12
Grafik Fattigvård/socialpolitik - sid 13
Från äldre tiders fattigvård - sid 14
Socialtjänsten - sid 15
Ekonomiska skyddsnät - sid 16
Reportage Varför kommer de hit och tigger? - sid 17
Socialförsäkringen - sid 18
Vad har du hittills fått av samhället? - sid 19
Barnbidrag till alla - sid 20
Försörjningsstöd - sid 21
Reportage Större klyftor - eller mindre? - sid 22
Uppgifter - sid 23
Kortfattat Leva i Sverige - sid 24
Kortfattat Leva i Sverige - sid 25

Vad är politik?

Vad är politik - sid 26
Vem ska bestämma? - sid 27
Vad handlar politik om? - sid 28
Att påverka samhället - sid 29
Organisationer - sid 30
Folkrörelser - sid 31
Makt - sid 32
Vad är utanförskap? - sid 33
Makten nu - sid 34
Olika styrelsesätt - sid 35
Har världen blivit mer demokratisk? - sid 36
Demokrati - sid 37
Folkomröstningar - sid 38
Demokratins kännetecken - sid 39
Har folket alltid rätt? - sid 40
Från demokrati till diktatur - sid 41
Reportage Massakern på Utøya - sid 42
Maktdelning eller parlamentarism? - sid 43
Demokratin skyddar sig - eller inte - sid 44
Diktatur - sid 45
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur? - sid 46
Reportage Singapore - en välfärdsdiktatur - sid 47
Politiska ideologier - sid 48
Politiska ideologier - sid 49
Politiska ideologier - sid 50
Ideologiernas grundare - sid 51
Grafik Politik - sid 52
Grafik Politik - sid 53
De svenska partierna - sid 54
De svenska partierna - sid 55
Almedalen - politikernas mötesplats - sid 56
Uppgifter - sid 57
Kortfattat Vad är politik? - sid 58
Kortfattat Vad är politik? - sid 59
 

Så styrs Sverige

Så styrs Sverige - sid 60
Författningen - sid 61
Svårt att ändra en grundlag - sid 62
Partier och val - grunden för demokratin - sid 63
Valrörelsen - sid 64
Valkretsarna - sid 65
I vallokalen - sid 66
Riksdagsvalet 2010 - sid 67
Grafik Hur Sverige styrs - sid 68
Grafik Hur Sverige styrs - sid 69
Riksdagen - sid 70
Reportage Jag vill påverka! - sid 71
Vad gör riksdagen? - sid 72
Vad gör riksdagen? - sid 73
Reportage Varje dag lär jag mig någon nytt! - sid 74
Hur arbetar riksdagen? - sid 75
Hur arbetar riksdagen? - sid 76
Från förslag till beslut - sid 77
Regeringen - sid 78
Olika typer av regeringar - sid 79
Regeringens uppgifter - sid 80
Vem sitter i regeringen? - sid 81
Besluten genomförs - sid 82
Statsförvaltningen - sid 83
Kommunen - sid 84
Så styrs en kommun - sid 85
Kommunens inkomster och utgifter - sid 86
Kommunen fattar beslut - sid 87
Politikerna tar tag i frågan - sid 88
Landstinget - sid 89
Sverige och EU - sid 90
Vad är EU? - sid 91
Vad bestämmer varje land om? - sid 92
Hur samarbetar Sverige med EU? - sid 93
Hur deltar Sverige i EU:s beslut? - sid 94
Reportage EU:s politik påverkar hela planetens hav - sid 95
Hur kan du själv påverka EU? - sid 96
Hur kan svenskar styra tillsammans med andra EU-medborgare? - sid 97
Intresset för EU i Sverige - sid 98
Uppgifter - sid 99
Kortfattat Så styrs Sverige - sid 100
Kortfattat Så styrs Sverige? - sid 101

Samhällets ekonomi

Samhällets ekonomi - sid 102
Behov och resurser - sid 103
Ekonomi på olika sätt - sid 104
Vad är rättvis fördelning - sid 105 
Ekonomiska system - sid 106
Reportage Hur självförsörjande kan man vara i Sverige? - sid 107
Marknadsekonomi - sid 108
Reportage Samma hus, olika pris! - sid 109
Planekonomi - sid 110
Kretsloppsekonomi - sid 111
Samhällsekonomin - sid 112
Näringslivet - sid 113
Finanssektorn - sid 114
Sverige - en del i en global ekonomi - sid 115
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 116
Reportage São Paulo - Sveriges största industristad - sid 117
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 118
Grafik Det ekonomiska kretsloppet - sid 119
Pengar - sid 120
Inflation - sid 121
Varför ökar priserna? - sid 122
Hyperinflation - sid 123
Den offentliga ekonomin - sid 124
Statsbudgeten - sid 125
Ekonomisk utveckling - sid 126
Brister i BNP-måttet - sid 127
Tillväxten går i vågor - konjunkturer - sid 128
Att styra ekonomin - sid 129
Ekonomisk politik - sid 130
Uppgifter - sid 131
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 132
Kortfattat Samhällets ekonomi - sid 133

Arbetslivet

Arbetslivet - sid 134
Vad arbetar vi med? - sid 135
Arbetet är viktigt - men hur viktigt? - sid 136
Arbetskraften - sid 137
Reportage Vad är det bästa med ditt jobb? - sid 138
Vanliga yrken - sid 139
Varför blir människor arbetslösa? - sid 140
Vad kan samhället göra? - sid 141
Hur fungerar arbetsmarknaden? - sid 142
Kollektivavtal - sid 143
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 144
Grafik Arbetsmarknaden - lagar och avtal - sid 145
Reportage Hur är det att vara arbetslös? - sid 146
Hur är det på dagens jobb? - sid 147
Faran med Facebook - sid 148
Medbestämmande - sid 149
Jämlikhet och jämställdhet - sid 150
"Jobbet är inget för tjejer" - sid 151
Är familjen en fälla för kvinnor? - sid 152
Lika lön? - sid 153
Reportage Mikrolån - i Sverige! - sid 154
Så fixar du drömjobbet! - sid 155
Praktisera eller bli lärling - sid 156
Att söka jobb - sid 157
Sommarjobb - sid 158
Vilka regler gäller för ungdomar under 18 år? - sid 159
Reportage Det bästa är friheten! - sid 160
Reportage Det bästa är friheten! - sid 161
Framtidens arbetsliv - sid 162
Brist på arbetskraft i framtiden? - sid 163
Två scenarier - sid 164
Uppgifter - sid 165
Kortfattat Arbetslivet - sid 166
Kortfattat Arbetslivet - sid 167 

Medier i Sverige

Medier i Sverige - sid 168
Medierna formar våra liv - sid 169
Tredje statsmakten - sid 170
Lagar garanterar tryckfriheten - sid 171
Att vara ansvarig utgivare - sid 172
Så bevakas en valrörelse - sid 173
Vilka medier finns i Sverige? - sid 174
Vad är public service? - sid 175
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 176
Grafik Medierna - den tredje statsmakten - sid 177
Spelregler för medierna - sid 178
När journalisterna går för långt - sid 179
Reportage Skotten i Malmö - sid 180
Så här kan det gå till: Redaktionen får ett tips - sid 181
Sociala medier - snabbare och bättre? - sid 182
Vem kan man lita på? - sid 183
Reportage Så jobbar en lobbyist - sid 184
Uppgifter - sid 185
Kortfattat Medier i Sverige - sid 186
Kortfattat Medier i Sverige - sid 187


PRIO Samhälle 7-9
PRIO Samhälle Grundbok 7
ISBN: 52305829 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352366 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 7 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325513 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 8
ISBN: 52305836 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352373 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 8 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325520 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Grundbok 9
ISBN: 52305843 Pris: 164kr
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52352380 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle 9 Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52325537 Pris:
+ -
Köp
PRIO Samhälle Stadiebok
ISBN: 52301876 Pris: 411kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta mig

Ingela Bengtsson, redaktör
ingela.bengtsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 71