SO Direkt kunskapsspel

SO Direkt Kunskapsspel

I SO Direkts Kunskapsspel presenteras en mängd övningar som på ett lustfyllt och utvecklande sätt bearbetar olika ämnesspecifika problem inom SO-området.

Övningarna, som även kan kallas rollspel eller simuleringar, är mycket personlighetsutvecklande. Du genomför dem med hjälp av de medföljande kopieringsunderlagen. Varje övning inleds med ett utförligt läraravsnitt. Där presenteras övningens syfte och hur den ska genomföras. Grundidén i alla övningar är att måla upp en konfliktsituation, tilldela eleverna ett antal roller och låta dem finna lösningar på de problem som uppstår. Till varje övning hör också förslag på utvärdering.

Kunskapsspelet kan användas både som ett komplement till SO Direkt eller helt fristående.

Innehåll:
-
Kunskapsspel som pedagogisk idé
- Landet för länge sedan
- Trafikproblemet i Viby
- Varför dör fiskarna i Laholmsbukten?
- Vilka nyheter kommer i tidningen idag?
- FN-konferens om befolkningstillväxten i världen
- Moraliska dilemman - andra världskriget
- När byarna sprängdes
- 1870 - två dilemmaövningar i historia
- Pecoela - ett u-land i världen
- Landet Demokratien

SO Direkt kunskapsspel
SO Direkt Kunskapsspel
ISBN: 62264925 Pris: 330kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer