Charlamos? Nueva edición

Charlamos? Nueva edición

Charlamos? sätter talträningen i centrum och syftar till att skapa aktiva och självständiga elever. Detta görs bland annat genom teman från elevernas egen vardag, och genom tidig träning i studieteknik och egen reflektion.

Alla delarna i serien består av separata text- och aktivitetsböcker. Läromedlet är omfattande och variationsrikt och tar därmed hänsyn till de varierande förutsättningar spanskämnet har.

Nivel 1, Nueva edición
Charlamos? Nivel 1, som kan påbörjas i skolår 6 eller 7, innehåller 12 Unidades uppdelade i en A- och en B-del. Med varje Libro de textos följer en elev-cd för elevens arbete på egen hand.

Libro de actividades har ett rikt övningsmaterial.

Lärarhandledningen innehåller metodiska tips, ett omfattande förråd av kompletterande material, tapescript till hörövningarna samt ett avsnitt med enkäter om inlärningsstilar.

Det finns också ett testmaterial bestående av läxförhör och färdiga prov med tillhörande facit.

I elevfacit finns svar på samtliga bundna övningar i materialet. På lärar-cd:n finns samtliga texter, sånger och hörförståelser inspelade.

Nivel 2, Nueva edición
Charlamos? Nivel 2 inleds i lugn takt med mycket repetition från Nivel 1.

Libro de textos innehåller 12 Unidades bestående av fyra delar: A-delen består av en bastext, B-delen är en form av fördjupning på A-delen, del C är en faktatext och del D är en sång eller en dikt.

Texternas tematiska fokus ligger på Latinamerika. Eleverna får också lära känna några elever från Madrid-området.

Libro de actividades har samma struktur som textboken. Varje Unidad inleds dessutom av repetition och enkel introduktion.

Med varje Libro de actividades följer en elev-cd-rom med bl.a. A-texterna i text- och ljudversion, intalade textfrågor, övningar på ordförråd, meningsbyggnad och grammatik.

Nivel 3
I Libro de textos lär vi känna en grupp spanskelever i Sverige och en klass i Spanien. Här finns artiklar om Sverige, Spanien, Chile, mode, hälsa, matrecept, en hjärtespalt m.m. Textboken innehåller även dikter och sånger.

Libro de actividades innehåller varierande övningstyper och en omfattande minigrammatik. Liksom i Nivel 2 följer en elev-cd-rom med varje aktivitetsbok.

Charlamos? Nivel 2 Nueva edición
Charlamos? 2 Nueva edición Libro de textos
ISBN: 62245245 Pris: 195kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Nueva edición Libro de actividades inkl. ljudfiler för eleven
ISBN: 62245306 Pris: 190kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Nueva edición Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62248901 Pris: 250kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Nueva edición Lärar-cd textboken 2 st.
ISBN: 62248949 Pris: 670kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Nueva edición Lärar-cd med hörövningar till Övningsboken
ISBN: 62257682 Pris: 280kr
+ -
Köp
Charlamos? 2 Nueva edición Lärarhandledning
ISBN: 62248963 Pris: 730kr
+ -
Köp
Charlamos? Nivel 3
Charlamos? 3 Libro de textos
ISBN: 62222116 Pris: 195kr
+ -
Köp
Charlamos? 3 Libro de actividades inkl. elev-cd-rom
ISBN: 62263324 Pris: 190kr
+ -
Köp
Charlamos? 3 Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62222154 Pris: 250kr
+ -
Köp
Charlamos? 3 Lärar-cd till Libro de textos samt hörövningarna till Libro de actividades 3 st.
ISBN: 62259792 Pris: 780kr
+ -
Köp
Charlamos? 3 Övningsbokens elev-cd-rom för komplettering (5-pack)
ISBN: 62256104 Pris: 277kr
+ -
Köp
Charlamos? Nivel 1 Nueva edición
Charlamos? 1 Nueva edición Libro de textos inkl. elev-cd
ISBN: 62245108 Pris: 190kr
+ -
Köp
Charlamos? 1 Nueva edición Libro de actividades
ISBN: 62242190 Pris: 145kr
+ -
Köp
Charlamos? 1 Nueva edición Elevfacit (5-pack)
ISBN: 62245122 Pris: 250kr
+ -
Köp
Charlamos? 1 Nueva edición Lärarhandledning med kopieringsunderlag
ISBN: 62245146 Pris: 750kr
+ -
Köp
Charlamos? 1 Nueva edición Textbokens elev-cd för komplettering (5-pack)
ISBN: 62254698 Pris: 258kr
+ -
Köp

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer