Qué bien

¡Qué bien! är ett nytt basläromedel i spanska med utgångspunkt i Lgr11, avsett för årskurs 6, 7, 8 och 9. ¡Qué bien! innehåller intresseväckande texter med en härlig layout. Övningarna är varierade med en naturlig språklig progression. Först ut är ¡Qué bien! för åk 7.

Letar du efter ett nytt läromedel som hjälper dina elever att utveckla sina förmågor på bästa sätt? Önskar du ett läromedel som underlättar för dig som lärare i din vardag, i undervisningen samt inför omdömen och betygssättning? Då är ¡Qué bien! ditt självklara val.

Textboken
Textboken består av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den spansktalande världen. Realiatexterna behandlar både Spanien och Latinamerika. Texterna i varje kapitel har en naturlig språklig progression. Innehållet i texterna är avsett att väcka intresse och lust att lära sig spanska. Den fjärde kapiteltexten, soltexten, är en text som uppmuntrar till självständigt arbete och riktar sig till de elever som vill ha ytterligare utmaning. Efter varje kapiteltext finns en resurssida ¡Mira! där nya språkliga moment uppmärksammas. Varje ¡Mira! innehåller användbara fraser från kapiteltexten.

Övningsboken
Upplägget i övningsboken är tydligt och följer en väl genomarbetad struktur. Varje kapiteltext inleds med en introito, en hörövning, där eleverna introduceras till kommande tema. Dessutom finns övningar för uttal av olika ljud och bokstäver och eleverna tränas i de olika förmågorna. Muntlig kommunikation uppmuntras och eleven övas kontinuerligt i att använda sig av strategier. Efter varje kapitel följer en utvärdering för att bidra till att göra eleverna medvetna om sin inlärning.

Lärarmaterial
I den digitala lärarhandledningen finns metodiska tips och förslag på lektionsgenomgångar samt kopieringsunderlag. Efter varje kapitel finns färdighetsprov med matriser. Dessa används för att bedöma elevernas nivå och samtidigt följa deras individuella utveckling, vilket ger en överskådlig bild av elevens kunskapsutveckling inför omdömen och betygssättning.

Övningsmästaren
Eleverna kan också lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar på Övningsmästaren - www.ovningsmastaren.se . Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil.
Qué bien 7
Qué bien 7 Textbok
ISBN: 52336366 Pris: 184kr
+ -
Köp
Qué bien 7 Övningsbok
ISBN: 52336373 Pris: 129kr
+ -
Köp
Qué bien 7 Lärarhandledning online pdf (inklusive facit)
ISBN: 52347362 Pris:
+ -
Köp
Qué bien 7 Lärarens ljudfiler online mp3-filer
ISBN: 52347379 Pris:
+ -
Köp

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se