Bonniers Spanska Grammatik

Bonniers Spanska Grammatik

Kännetecknande för Bonniers Spanska Grammatik är den moderna och kommunikativa inriktningen. Den beskriver det levande, talade språket och belyser mångfalden i det spanska språkbruket.

Momenten i grammatiken introduceras med hjälp av tydliga översikter. Grammatiska termer brukas där de behövs men överanvänds inte.

Bokens exempel är i första hand valda för att spegla tre slags språkbruk:
- ledigt vardagsspråk i den privata sfären (dvs. bland familj och vänner),
- vardagligt språk i den offentliga sfären (t.ex. service och undervisning) samt
- mediespråk (t.ex. tidningsprosa).
Många exempel består av "minitexter" i sammanhang som är lätta att förstå och leva sig in i.

Bonniers Spanska Grammatik lägger stor vikt vid konstruktioner, ord och fraser som är gemensamma för alla spansktalande. Om ett visst exempel är mest utmärkande för ett speciellt språkområde (t.ex. Argentina, Chile, Mexiko eller Spanien) kommenteras detta särskilt.

Ett generöst register gör boken lätt att använda.

Bonniers Spanska Grammatik
Bonniers Spanska Grammatik
ISBN: 62248871 Pris: 360kr
+ -
Köp

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se