Spegla språket

Spegla språket är en helt ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk.  Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.

Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet. Varje årskurs innehåller följande moment:

• Strategier för språk och lärande
• Skönlitterärt berättande
• Sakprosa
• Argumentation
• Samtal och muntliga presentationer
• Informationssökning och källkritik
• Grammatik

Spegla språket Grundbok i svenska 7 konkretiserar detta genom följande kapitel:
• Strategier för språk och lärande
o Att förstå ord
o Att läsa på, mellan och bortom raderna
o Att hitta nyckelinformation i en text
o Att söka information och tänka källkritiskt
o Att planera sitt skrivande

• Sagor
• Myter
• Ungdomslitteratur: dystopier
• Poesi
• Sakprosa: läromedelstexter
• Åsiktsbaserade texter: insändare och recensioner
• Samtal och presentationer
• Språkbruk: minoritetsspråk och dialekter
• Grammatik: ordklasser

Spegla språket Textsamling för årskurs 7 har ett inspirerande upplägg som lockar till vidare läsning. Texterna och de tillhörande uppgifterna är omsorgsfullt framtagna för att passa målgruppen och för att intressera och ge utrymme för reflektion.

Textsamlingen består av två delar där den första delen följer grundbokens kapitel och kompletterar densamma genom att erbjuda fler exempel på de representerade texttyperna. Den andra delen är tematisk och har hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i LGR 11. Texterna i denna del kretsar kring tre teman:
• Respekt och rättskänsla
• frihet och förtryck
• klimatförändring och klimatförbättring

Spegla språket Lärarhandledning korresponderar mot grundboken och breddar dess innehåll. Den inrymmer teorietiska bakgrunder och innehåller konkreta lektions- och undervisningstips till samtliga kapitel i grundboken.

I lärarhandledningen återfinns också ett antal fördjupningsuppgifter samt extra övningsuppgifter som service till läraren.

Spegla språket åk 7
Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska
ISBN: 52323144 Pris: 237kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Grundbok onlinebok (elevlicens)
ISBN: 52340196 Pris:
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Lärarhandledning
ISBN: 52323151 Pris: 876kr
+ -
Köp
Spegla språket åk 7 Textsamling
ISBN: 52323137 Pris: 196kr
+ -
Köp

Vi visar vägen till språket!

Nu erbjuder vi tre olika startkit för nyanlända som inte har några förkunskaper i svenska språket. Innehållet i varje bokpaket är anpassat till olika grupper av nyanlända. Paketen som vi erbjuder till ett förmånligt pris innehåller alla titlar som är språkutvecklande och ger olika slags färdighetsträning.

Läs mer

Nyckeln 2016 - Pressmeddelande

Nyckeln år 2016 går i år till lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar.

Läs pressmeddelande här

Se inspelat Webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända.

Se webbinarie

Se inspelat webbinarium om Upptäck orden

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Britt Klintenberg sitt uppskattade och lättarbetade material Upptäck orden för nybörjare i svenska.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Malin Gaimer, marknadsförare
malin.gaimer@
sanomautbildning.se

08-587 642 47

Malin Gaimer