Prova poesi


Prova poesi

Prova poesi inbjuder eleverna till att leka med pennan och ta fram sin kreativitet. Med utgångspunkt i ett urval dikter, både av kända och okända författare, får eleverna på ett lättsamt sätt öva sig i att läsa och skriva poesi och därmed utveckla sitt språk. Eleverna uppmuntras att formulera tankar och känslor med hjälp av sitt eget språk, som inte alltid måste följa grammatikens regelbok.

Prova poesi är indelad i tre delar: Ordnöje, Läsnöje och Skrivnöje. I avsnittet Ordnöje får eleverna laborera med ord och dikter. Där finns bland annat associationsövningar, rimövningar och allitterationsövningar. I Läsnöje finns en mängd övningar som tränar rytm, röststyrka och tempo och eleverna får öva sig i att läsa upp en dikt, enskilt eller i kör. Eleverna får också redskap som hjälper dem att tolka och förstå poesin. I den avslutande delen, Skrivnöje, får eleverna skriva olika typer av dikter som haiku, femradingar och kortdikter. Med Prova poesi kommer eleverna att upptäcka att poesi inte är något svårt och abstrakt, utan något som är lättillgängligt och roligt.

Prova poesi är avsedd för elever i årskurs 7-9 och ingår i en serie med ytterligare fyra böcker om vårt språk: Greppa grammatiken, Ordna orden, Spåra språket och Rätta språket.

Prova poesi är skriven av Lars Wolf, docent i litteraturvetenskap och författare till en mängd böcker som Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan, … och en fräck förgätmigej.

 

Vi visar vägen till språket!

Nu erbjuder vi tre olika startkit för nyanlända som inte har några förkunskaper i svenska språket. Innehållet i varje bokpaket är anpassat till olika grupper av nyanlända. Paketen som vi erbjuder till ett förmånligt pris innehåller alla titlar som är språkutvecklande och ger olika slags färdighetsträning.

Läs mer

Nyckeln 2016 - Pressmeddelande

Nyckeln år 2016 går i år till lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar.

Läs pressmeddelande här

Se inspelat Webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända.

Se webbinarie

Se inspelat webbinarium om Upptäck orden

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Britt Klintenberg sitt uppskattade och lättarbetade material Upptäck orden för nybörjare i svenska.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Malin Gaimer, marknadsförare
malin.gaimer@
sanomautbildning.se

08-587 642 47

Malin Gaimer