Rätta språket


Rätta språket

Vad är rätt och fel i språket?  Med Rätta språket får eleverna träna på bland annat styckeindelning, stor bokstav, skiljetecken och förkortningar samtidigt som man läser texter om spioner, sjörövare och kyssar.

Kapitlen utgörs av tio texter med övningar. Strukturen är genomgående densamma med övningar som återkommer: språkjakten, språkfrågan, språkpolisen m.fl. Texterna och den återkommande strukturen i kapitlen syftar till att eleverna ska få ett sammanhang i språkfrågor, som annars kanske känns ryckta ur sitt sammanhang.

När eleverna arbetat sig igenom de tio kapitlen kommer de att ha en stark känsla för språkriktighet och har fått verktyg för att kunna delta i diskussioner kring vårt språk.

Rätta språket är inte årskursbunden, vilket innebär att den lätt kan användas som ett komplement till den övriga undervisningen.

Rätta språket ingår i en serie med ytterligare tre böcker om vårt språk: Greppa grammatiken, Ordna orden, Spåra språket och Prova poesi.

Rätta språket
Rätta språket
ISBN: 62291952 Pris: 144kr
+ -
Köp
Rätta språket elevfacit
ISBN: 62293673 Pris: 67kr
+ -
Köp

Vi visar vägen till språket!

Nu erbjuder vi tre olika startkit för nyanlända som inte har några förkunskaper i svenska språket. Innehållet i varje bokpaket är anpassat till olika grupper av nyanlända. Paketen som vi erbjuder till ett förmånligt pris innehåller alla titlar som är språkutvecklande och ger olika slags färdighetsträning.

Läs mer

Nyckeln 2016 - Pressmeddelande

Nyckeln år 2016 går i år till lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar.

Läs pressmeddelande här

Se inspelat Webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända.

Se webbinarie

Se inspelat webbinarium om Upptäck orden

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Britt Klintenberg sitt uppskattade och lättarbetade material Upptäck orden för nybörjare i svenska.

Läs mer

Kontakta mig

Tobias Ludvigsson, förläggare
tobias.ludvigsson@
sanomautbildning.se

08-587 642 82