Vinnare av Nyckeln 2016

Nyckeln 

Nyckeln

Lärarlag får pris för egen utbildningsmodell för nyanlända

Sanoma Utbildnings pris Nyckeln går 2016 till arbetslaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar. I praktiken innebär det att eleverna får egna skräddarsydda scheman som möjliggör att eleven går vidare till nästa steg i enskilda ämnen när de är redo. Det motiverar eleverna att vilja lära sig mer samtidigt som de successivt och i ett tidigt skede integreras med de svenskfödda eleverna på skolan i  olika undervisningsgrupper. Även ur ett socialt perspektiv får de nyanlända eleverna med Lindeskolans modell goda förutsättningar att tillgodogöra sig det svenska språket då de i ett naturligt skolsammanhang får kontaktytor med många andra elever.Sanoma Utbildnings vision är att varje elev skall ha möjlighet att nå sin fulla potential och Lindeskolas arbetssätt ger verkligen dess elever denna möjlighet.

Lärarlaget på Lindeskolan har utvecklat en egen modell för att ta hand om nyanlända elever. För detta får de nu ta emot priset Nyckeln och prissumman 25 000 kr, som delas ut 1 november på Skolforum.

Priset är instiftat med syfte att uppmärksamma de lärare som framgångsrikt engagerat och motiverat nyanlända att lära sig svenska. Redan år 2000 fick Eva-Lena Olsson, Maria Boström och Agneta Guhrén idén till en modell hur lärarna skulle ta hand om nyanlända elever på Lindeskolan i Örebro län. De upplevde då att många av eleverna kände frustration kring skolarbetet eftersom de hade så olika kunskapsnivå och tidigare erfarenhet från skola.

-  Då fanns det inga direktiv från Skolverket för att ta hand om nyanlända. Ungdomarna som kom hit såg ett utbildningsparadis framför sig men fick aldrig ta del av det. Målet för vår modell blev därför att tillvarata de resurser som eleverna kommer med och fokusera på deras tillgångar, att de införlivas i samhället, säger Agneta Guhrén.

Priset delas ut på Skolforum tisdag 1/11 av Sanoma Utbildnings Marknads- och försäljningschef Christer Carlberg.

Ladda ner pressmeddelande här

Ladda ner beskrivning av Nyckeln här.

Frågor om Nyckeln? Kontakta Malin Gaimer på malin.gaimer@sanomautbildning.se

Vi visar vägen till språket!

Nu erbjuder vi tre olika startkit för nyanlända som inte har några förkunskaper i svenska språket. Innehållet i varje bokpaket är anpassat till olika grupper av nyanlända. Paketen som vi erbjuder till ett förmånligt pris innehåller alla titlar som är språkutvecklande och ger olika slags färdighetsträning.

Läs mer

Nyckeln 2016 - Pressmeddelande

Nyckeln år 2016 går i år till lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar.

Läs pressmeddelande här

Se inspelat Webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända.

Se webbinarie

Se inspelat webbinarium om Upptäck orden

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Britt Klintenberg sitt uppskattade och lättarbetade material Upptäck orden för nybörjare i svenska.

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Malin Gaimer, marknadsförare
malin.gaimer@
sanomautbildning.se

08-587 642 47

Malin Gaimer