Plus

I Plus står litteratur, språk och språkutveckling i centrum. Plus vill ge lust att läsa och lära och inspirera till samtal och diskussion. Mängder av övningar uppmuntrar till eget skapande och utvecklar förmågan att tänka kritiskt och att reflektera. Plus är en kraftigt bearbetad och delvis helt ny version av Svenska Plus.

Författare:
Kerstin Erlandsson-Svevar, Hans Thorbjörnsson
Plus 1
Plus Grundbok 1
ISBN: 62240080 Pris: 196kr
+ -
Köp
Plus Studiebok 1
ISBN: 62240103 Pris: 124kr
+ -
Köp
Plus Antologi 1
ISBN: 62248857 Pris: 258kr
+ -
Köp
Plus Elevfacit Grund- och Studiebok 1
ISBN: 62240127 Pris: 67kr
+ -
Köp
Plus 2
Plus Grundbok 2
ISBN: 62260798 Pris: 196kr
+ -
Köp
Plus Studiebok 2
ISBN: 62260811 Pris: 124kr
+ -
Köp
Plus Antologi 2
ISBN: 62260835 Pris: 258kr
+ -
Köp
Plus Elevfacit Grund- och Studiebok 2
ISBN: 62260859 Pris: 67kr
+ -
Köp
Plus 3
Plus Grundbok 3
ISBN: 62267216 Pris: 196kr
+ -
Köp
Plus Studiebok 3
ISBN: 62267254 Pris: 124kr
+ -
Köp
Plus Antologi 3
ISBN: 62267278 Pris: 258kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer