Språket lever! år 6 Språnget

För kompletteringsköp, produkterna i serien utgår när de är slut i lager.
Språnget, som är en fortsättning på Språket lever!, är ett material för skolår 6. Här finns avsnitt som t.ex. handlar om att skriva en spännande berättelse, hålla föredrag och att göra en tidning. Verktygslådan tar upp skrivregler, stavning m.m.

Författare:
Kalle Güettler, Kristina Stenlund
Språket lever! 6 Språnget
Språket lever! 6 Språnget Grundbok
ISBN: 62222734 Pris: 168kr
+ -
Köp
Språket lever! 6 Språnget Lärarens bok
ISBN: 62258030 Pris: 394kr
+ -
Köp

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer