Pejlo träning svenska åk 6-9

Pejlo träning svenska åk 9
I träningshäftet Pejlo träning åk 9 finns texter och uppgifter utformade efter Lgr 11 och nationella provet i svenska och svenska som andraspråk. Pejlos träningshäfte är framtaget för att öva elevernas läsförståelse samt utveckla den skriftliga och muntliga förmågan. Texterna i häftet är utvalda för att de är utmanande, engagerande och lockar till diskussion.

Träningshäftet är ett komplement till Pejlos digitala diagnos åk 9 och vänder sig till högstadiets senare del. Gemensamt tema för texterna i träningshäftet är utanförskap. Exempel på texter som eleverna möter är Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och Pälsen av Hjalmar Söderberg.

Ny reviderad upplaga
I den nya reviderade upplagan finns:
• en tydligare koppling mellan den digitala diagnosen för åk 9 och träningshäftet
• ett utökat avsnitt om lässtrategier och läsförmågor
• ett helt nytt avsnitt med fokus på diskussion.

Pejlo träning svenska åk 6 & 7
I träningshäftet Pejlo träning åk 6 & 7 finns det texter och uppgifter som är utformade efter det centrala innehållet, kunskapskraven och nationella provet i svenska och svenska som andra språk. Eleverna kan träna på lässtrategier, läsförståelse, skriva, språkriktighet, källkritik, muntliga presentationer och diskussioner samt ord och begrepp.

Träningshäftet är kopplat till de digitala diagnoserna Insikt åk 6 och Uppstart åk 7. Efter genomförd diagnos får eleverna individuella rekommendationer vad de kan arbeta med i häftet.

Pejlo träning svenska åk 9
Pejlo träning svenska åk 9 upplaga 2
ISBN: 52342558 Pris: 75kr
+ -
Köp
Pejlo träning svenska åk 6 och 7
Pejlo träning svenska åk 6 och 7
ISBN: 52337738 Pris: 84kr
+ -
Köp

Redaktionen tipsar Pejlo - digital diagnos i svenska

Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till både på individ- och gruppnivå. Med hjälp av den kunskapsprofil som Pejlo ger dig kan du lättare planera och målstyra din undervisning.

Läs mer

Se inspelat webbinarium om Pejlo svenska

I det här inspelade webbinariet får du en introduktion till våra digitala diagnoser i svenska för åk 6, 7 och 9 av vår redaktör Per Olsson.

Läs mer

Övningsmästaren

I Övningsmästaren som är en samlingsportal för olika slags digitala övningar hittar du extraövningar till Pejlo träning.

Läs mer

Redaktionen tipsar

Nyhet! Svenska Direkt - Bron
Bron är en allt-i-ett-bok som täcker alla kunskapskrav utifrån Lgr 11.

Läs mer

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer