Greppa grammatiken


Greppa grammatiken

Vad har rymden och Christer Fuglesang eller musik och Laleh med grammatik att göra? Jo, i Greppa grammatiken får eleverna möta grammatiken i sitt sammanhang och upptäcka att grammatiken finns runt omkring dem och överallt. Greppa grammatiken är en komplett och modern grammatikbok, där man utgår från texter om kända svenska personer, som unga människor känner till.

Boken är inte årskursbunden, vilket innebär att man lätt kan använda den som ett komplement i den övriga undervisningen. Eleverna kan enkelt öva på just det moment inom grammatiken som de behöver.

Den moderna och tydliga formen hjälper ytterligare till att skapa en närhet till grammatiken och genom att läsa texterna om personerna, så tränar man även sin läsförståelse.

I Greppa grammatiken används givetvis de senaste och aktuella termerna inom grammatiken, men samtidigt tas de äldre termerna upp, för att göra eleverna uppmärksamma på att de i andra sammanhang kan stöta på dessa.

Greppa grammatiken ingår i en serie med ytterligare tre böcker om vårt språk, Ordna orden,Spåra språket,Rätta språket och Prova poesi.

Greppa grammatiken
Greppa grammatiken
ISBN: 62275075 Pris: 144kr
+ -
Köp
Greppa grammatiken Elevfacit
ISBN: 62288310 Pris: 67kr
+ -
Köp

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10