Pratkvarnen - Från tanke till tal

Pratkvarnen - Från tanke till tal

Pratkvarnen är ett lärarmaterial med kopieringsunderlag där tala och lyssna är i fokus.

Pratkvarnen tar upp olika aspekter av retorik, både för talare och för lyssnare. I bokens första del presenteras tal- och skrivövningar som berör olika nivåer av den retoriska processen. Del I kan ses som en lättsam uppvärmning inför del II, men även som en möjlighet att fördjupa sig i något som känns angeläget. I övningarna får eleven bland annat diskutera villkoren för ett bra tal, vad det innebär att vara en god lyssnare och hur språket påverkar ett tal.

Övningarna i del I kan genomföras i vilken ordning som helst, utifrån vad som passar planeringen för din klass. Materialet är tänkt att användas regelbundet och är framtaget främst för svenskundervisning, men kan även användas under temadagar eller i gruppstärkande syfte.

I del II får eleverna arbeta mer sammanhängande med ett tal, från idé till muntligt framförande. Med hjälp av den retoriska modellen får eleverna arbeta med sitt tal i sju steg: Intellectio - Planering av talet. Inventio - Insamling av information och idéer. Dispositio - Strukturering av talet. Elocutio - Språk och ordval. Memoria - Inlärning av talet. Pronuntiatio - Framförandet, med tanke på rösten. Actio - Framförandet, med tanke på kroppsspråket.

Pratkvarnen – Från tanke till tal
Pratkvarnen - Från tanke till tal
ISBN: 62297794 Pris: 824kr
+ -
Köp

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10