Spåra språket

Spåra språket

I bokens första kapitel får eleverna möta runor och lagar som berättar spännande historier från förlängesen. I kapitlet om lånord får de lära sig var orden vi använder idag kommer ifrån, och lite om hur olika språk är släkt med varandra. Två kapitel i boken handlar om namn - ett om namn på platser och ett om namn på personer. Eleverna får läsa om svenska dialekter idag och igår, och om varför vi pratar annorlunda tillsammans med våra kompisar än vi gör när vi är hos mormor. Eleverna får många tillfällen att diskutera sitt eget och andras språk, och att fundera över vad som är fint och fult i språket, och vem som egentligen bestämmer det. Är det sant att tjejer och killar pratar olika språk, och pratar ungdomar verkligen så slarvigt som vuxna påstår?

Spåra språket är inte årskursbunden, vilket innebär att den lätt kan användas som ett komplement till den övriga undervisningen.

Spåra språket ingår i en serie med ytterligare tre böcker om vårt språk: Greppa grammatiken, Ordna orden, Rätta språket och Prova poesi.

Spåra språket
Spåra språket
ISBN: 62285098 Pris: 144kr
+ -
Köp

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10