Vad säger vi egentligen?


Vad säger vi egentligen?

Vad betyder det när man tar något med en nypa salt? Varför är det inte alltid kul att vara i någon annans kläder och hur känns det att ha eld i baken? Kring dessa bildliga uttryck och 96 andra får eleverna fundera och diskutera. De övar först på uttrycken - gärna två och två - genom att läsa uttrycken och förklaringarna och sedan förhöra varandra. Därefter går de vidare med de skriftliga övningsuppgifterna.

Det är ju inte bara i svenskan vi har bildliga uttryck. Därför ges också exempel på uttryck i andra språk och elever med annat modersmål än svenska får också berätta hur man uttrycker sig på deras språk.

Längst bak i häftet finns det litteraturtips, uppgifter för att arbeta vidare med bildliga uttryck samt facit till övningsuppgifterna.

Vad säger vi egentligen?
Vad säger vi egentligen?
ISBN: 62270865 Pris: 93kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer