Bonnier Carlsen

Här finns ett antal av skönlitterära böcker valda för att passa in i olika undervisningssammanhang, men kanske framförallt för att ge tillfälle till den viktiga upplevelseläsningen. Böckerna säljs som enstaka titlar!

Författare:
Bonnier Carlsen
Cathys nyckel
ISBN: 62294977 Pris: 149kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer