Förhandsbeställ ditt utvärderingsexemplar av Spegla språket 8

Kampanjen är avslutad!
Vid frågor kontakta cecilia.egero@sanomautbildning.se

Spegla språket är en ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Den bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal.

Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet. Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet.

Spegla språket

Läs mer om Spegla språket här


Boken utkommer i augusti 2017.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer