Förhandsbeställ ditt utvärderingsexemplar av Spegla språket 8

Kampanjen är avslutad!
Vid frågor kontakta cecilia.egero@sanomautbildning.se

Spegla språket är en ny läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Den bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal.

Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet. Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet.

Spegla språket

Läs mer om Spegla språket här


Boken utkommer i augusti 2017.

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!