Beställ kostnadsfria facit till osv. test

osv. är ett tränings- och reparationsmaterial i svenska för högstadiet där eleverna bland annat utvecklar sitt skrivande, får träna sin läsförståelse och ordkunskap.

osv. består av ett test och en övningsbok med reparationsuppgifter. De elever som har områden de behöver träna mer på efter genomfört test kan arbeta vidare på egen hand med reparationsuppgifterna i övningsboken.

osv.


Beställ kostnadsfria facit till osv.I, II och III test (åk 7, 8 och 9) i formuläret nedan. 

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
Skola
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Undervisar i (ämnen):
Undervisar i årskurs:
 

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer