Förhandsbeställ utvärderingsexemplar av Nya Teknik Direkt

Succén med Direkt-serien fortsätter. Inom kort presenterar vi nya Teknik Direkt och du kan redan nu boka ditt utvärderingsexemplar.

Boken har precis som övriga Direkt-böcker en tydlig struktur, lättlästa och levande texter, förklarande bilder och spännande utmaningar.

Teknik Direkt

Nya Teknik Direkt är ett läromedel som väcker ungdomars intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar. I nya Teknik Direkt utgår vi ifrån vardagsnära exempel. Det gör att eleverna blir medvetna om hur problem kan lösas med teknik och stimulerar dem till att värdera tekniken som omger dem. Stort fokus i boken ligger på hållbar utveckling utifrån olika aspekter som människa, miljö och samhälle. Nya Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. En viktig del av bokens innehåll visar hur man med hjälp av programmering kan styra och reglera tekniska processer. 

Nya Teknik Direkt har en tydlig koppling till läroplanen med en progression av innehållet från låg- och mellanstadiet.

Anmäl dig för ett kostnadsfritt utvärderingexemplar av nya Teknik Direkt här nedan:

Adressuppgifter

Förnamn
Efternamn
E-post
Skolans namn
Skolans adress
Skolans postnummer
Skolans ort
Undervisar i ämnen
Vilken bok använder du idag i Teknik?
 

 

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se