Nyhet! Medicin 2

Medicin 2 beskriver detaljerat olika fysiologiska processer i kroppen, bland annat vätske- och elektrolytbalansen, syra-basbalansen, kroppens immunologiska system samt ämnesomsättningen.

Läs mer

Nyhet! Känn på litteraturen 4

Känn på litteraturen 4 är ett flexibelt lärarmaterial med ett omfattande kopieringsunderlag som sätter skönlitteraturen i fokus.

Läs mer

Nyhet! Språkvägen B Samtalsövningar

Ett kopieringsunderlag med 100 sidor muntliga övningsuppgifter kopplade till Språkvägen kurs B men kan även användas helt fristående.Övningar med många bilder som väcker inspirationen och igenkänning från vardagslivet.

Läs mer

Matematik Origo 1a - en efterlängtad nyhet!

I Matematik Origo 1a lyfter vi fram matematikens relevans. Här hittar du varierade uppgiftstyper på tre nivåer och tydliga genomgångar på ett lättillgängligt språk. I Matematik Origo är förståelsen för matematiken i centrum.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer