Hälsopedagogik

Innehållet i Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, socialt och kulturellt samt miljö. Hälsopedagogik är en programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Författare:
Anna-Karin Axelsson
Hälsopedagogik
Hälsopedagogik onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52327302 Pris: 65kr
+ -
Köp

Dina synpunkter är viktiga för oss!

NPS

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51

Redaktionen tipsar!

Specialpedagogik 1