Agenda Företagsekonomi

Agenda 1 Innehåll

BLOCK 1: Komma igång
1. Företag – en del av ditt liv
2. Utan företagare inga företag
3. Affärsidén visar vägen
4. Marknadsundersökningar – en början

BLOCK 2: Starta företag
5. De första stegen
6. Skaffa pengar – finansiering
7. Spelreglerna – företagsformer
8. Bygg ett nätverk
9. Företaget – en scen, många roller

Driva företag
BLOCK 3: Koll på kronorna – ekonomistyrning
10. Budgeten – hjälpmedel för lönsamhet
11. Frisörer klipper till – startar butik
12. Bättre beslut? Tänk ekonomiskt!
13. Likviditet – hög prioritet

Driva företag
BLOCK 4: Marknadsföring – skapa kunder
14. Marknadsföring – mer än du tror
15. Produkten i centrum
16. Priset – en del av produkten
17. Marknadskommunikation
18. Personlig försäljning

Driva företag
BLOCK 5: Företaget – en arbetsplats
19. Företaget – symfoniorkester eller fotbollslag?
20. Du och jobbet
21. Lönen för mödan
22. Moms – en skatt för alla
23. Cash management – hantera pengar

Driva företag
BLOCK 6: Bokföring – delar blir helhet
24. Dubbel bokföring
25. Skidbutiken Ski Store
26. BAS-kontoplanen
27. Bokföring med dator
28. Att bokföra moms
29. Att bokföra leverantörsskulder
30. Att bokföra kundfordringar
31. Att bokföra löner
32. Bokslut – vinst eller förlust?

BLOCK 7 Arbeta i projekt
Projektmetodik
Starta projektet
Formulera målet
Gör en projektplan
Genomför
Redovisa
Utvärdera
Checklista 1-7Agenda 2, innehåll


Företag – välståndbyggare
Introduktion

Företag i arbete
BLOCK 1: Marknaden är målet
1. Marknaden – spelplanen
2. Affärsidén – ska skapa kundnytta
3. Affärsplanen -idéer blir verklighet
4. Organisationen – bär upp och stöder
5. Marknadsundersökningar - kan man lita på dem?

Företag i arbete
BLOCK 2 Doing business
6. Raka Spår, krokiga vägar
7. Affärsliv
8. Inköp i tiden

Företag i arbete
BLOCK 3 Ekonomi – den röda tråden
9. På spaning efter resultat
10. Delarna och helheten
11. Hur mår företaget
12. I huvet på en företagare
13. Kommer du ihåg?
14. Nya affärshändelser för bättre överblick
15. Kontakt med Skatteverket
16. Avstämning och moms
17. Avskrivningar

Företag i arbete
BLOCK 4 Den mänskliga faktorn - HR 
18. Individen – förmågor och drivkrafter
19. Gruppen – samarbete och konflikter
20. Organisationen – hur företaget blir välfungerandse
21. Ledarskap – att styra utvecklingen

Företag i arbete
BLOCK 5 Vägar till marknaden
22. Marknadsplanering och marknadsplan
23. Köpbeteende – hjärta eller hjärna?
24. Kanaler till kunderna
25. Reklam – träff i helfigur
26. Nya tider, nya medier
27. Vilket pris är det rätta?

Företag i arbete
BLOCK 6 Bokslut med mening
28. Årsredovisning – så säger lagen
29. Bakom siffrorna – att läsa bokslut
30. Revision – se bakåt och blicka framåt

Företag och Samhälle
BLOCK 7 Företag och samhälle
31. Aktiebolag – en nödvändig uppfinning
32. Börshandel - riskfylld business
33. Hållbar utveckling - företagets ansvar?
34. Global handel - möjligheter och hot 
35. Spelreglerna - företaget och lagen

Agenda 1 Företagsekonomi
Agenda 1 Företagsekonomi Faktabok
ISBN: 52303030 Pris: 298kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Uppgiftsbok
ISBN: 52303047 Pris: 298kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Elevfacit
ISBN: 52309766 Pris: 160kr
+ -
Köp
Agenda 1 Företagsekonomi Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52303054 Pris:
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi
Agenda 2 Företagsekonomi Faktabok
ISBN: 52303061 Pris: 298kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Uppgiftsbok
ISBN: 52303078 Pris: 298kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Elevfacit
ISBN: 52309810 Pris: 160kr
+ -
Köp
Agenda 2 Företagsekonomi Lärarhandledning online (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52303085 Pris:
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer