Goodwill Entreprenörskap 100p

Goodwill Entreprenörskap 100 p online

Goodwill Entreprenörskap är ett nyskrivet läromedel kan användas valfritt i dator, läsplatta* och mobiltelefon*.

Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur viktigt det är att känna passion för det han eller hon gör. I samarbete med andra tränas eleven i att se att alla är unika individer med olika talanger - och att alla behövs för att nå uppsatta mål.

Oavsett läromedlet används i dator, läsplatta eller mobiltelefon kan eleven få texten uppläst med författarens röst. Dessutom är det möjligt att bland annat zooma in och ut samt göra anteckningar i onlineboken.

Läromedlet består av 21 kapitel som är fördelade på blocken:

- Introduktion
- Planera
- Genomföra
- Utvärdera

Samtliga kapitlen avslutas med "JOBBA och LOGGA". Där finns uppgifter som medför att eleven guidas genom projektprocessen.
Kursen är programgemensam för programmen:

- handels- och administration
- hantverk
- hotell- och restaurang
- naturbruk

Till läromedlet finns en omfattande PowerPoint-presentation som med fördel kan användas vid genomgång av kapitlen eller som repetition. Materialet ligger kostnadsfritt under rubriken Lärarstöd till vänster.


*I första hand för att lyssna. Ej visuellt optimerad för läsplatta och mobiltelefon.

Goodwill Entreprenörskap 100p
Goodwill Entreprenörskap 100p onlinebok (elevlicens) 1 år
ISBN: 52306970 Pris:
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Nyckeln 2016

Språket är den viktigaste nyckeln in i ett nytt samhälle. Därför instiftar nu Sanoma Utbildning priset Nyckeln för att lyfta fram de lärare som bäst lyckats engagera och motivera nyanlända barn, ungdomar eller vuxna att lära sig svenska.

Läs mer