Goodwill Företagsekonomi 1


Goodwill Företagsekonomi 1

Tryckta   Digitala    

 

Faktabok     

 

Faktabok onlinebok
(elevlicens 1 år)
     
Uppgiftsbok             Uppgiftsbok onlinebok
(elevlicens 1 år)
     
Elevfacit   Elevfacit onlinebok
(elevlicens 1 år)
     
    Lärarstöd onlinebok
(lärarlicens 1 år, kostnadsfritt)
     

 


Årslicens med valfritt startdatum. De digitala komponenterna uppdateras löpande under licensperioden.

Faktabok onlinebok
Onlineboken ger eleven möjlighet att arbeta med den tryckta boken direkt i datorn. Onlineboken innehåller funktionerna uppläsning av text, zoom samt ett skriv- och ritverktyg.
Eleverna arbetar online. Detta medför att de även har tillgång till sin bok hemifrån. Allt de skriver sparas. Du har tillgång till dina elevers böcker via din inloggning och kan gå in och rätta samt skriva meddelanden.
Innehållet är detsamma som i den tryckta faktaboken. Läs mer om faktaboken under fliken ”Innehåll”.

Uppgiftsbok onlinebok
Onlineboken ger eleven möjlighet att arbeta med den tryckta boken direkt i datorn. Boken innehåller funktioner som talsyntes, inzoomning, skriva och rita samt kommunikation lärare - elev.
Eleverna arbetar online. Detta medför att de även har tillgång till sin bok hemifrån. Allt de skriver sparas. Du har tillgång till dina elevers böcker via din inloggning och kan gå in och rätta samt skriva meddelanden.
Innehållet är detsamma som i den tryckta uppgiftsboken. Eleven arbetar online.

Alla bokföringsuppgifter i Goodwill går att lösa med vilket vanligt bokföringsprogram som helst. Som Goodwillanvändare kan du kostnadsfritt ladda ner bokföringsprogrammet Edison Proffs – ett av marknadens mest användarvänliga program. Läs mer om uppgiftsboken under fliken ”Innehåll”.

Elevfacit onlinebok
Finns såväl digitalt som tryckt. Läs mer om elevfacit under fliken ”Innehåll”.

Klicka här för att beställa Goodwill Företagsekonomi 1 digitala lärarstöd

Lärarstöd onlinebok
Läs mer om lärarstödet under fliken ”Innehåll”.

Läs om hur Sanoma Utbildnings interaktiva böcker fungerar på www.sanomautbildning.se/digitalt

Goodwill Företagsekonomi 1
Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
ISBN: 52304792 Pris: 307kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52311240 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok
ISBN: 52304808 Pris: 307kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52311257 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Elevfacit
ISBN: 52310045 Pris: 136kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Elevfacit onlinebok (elevlicens) 6 månader
ISBN: 52304815 Pris:
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Lärarstöd digitalt (skollicens) 1 år
ISBN: 52304822 Pris:
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Ludvig Engellau, marknadsförare
ludvig.engellau@
sanomautbildning.se

08-587 642 15

Ludvig Engellau

Redaktionen tipsar

Goodwill Företagsekonomi 2