Goodwill Företagsekonomi 1

Goodwill Företagsekonomi 1, 100 p

Nya Goodwill Företagsekonomi 1 behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Dessutom behandlas projektmetodik som ger ett bra stöd när eleven formulerar en egen projektplan samt genomför och redovisar företagsekonomiska projekt.

Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i fyra block:


Entreprenörer och företagande
Ett block med nya och omarbetade kapitel. Det första handlar om entreprenörer och entreprenörskap. Därefter följer kapitel om affärsidé, starta eget, företagsformer och mer om företag samt att leda och organisera verksamheter.

Ekonomin i siffror
Detta block tar i huvudsak upp ekonomiska grundbegrepp. Vad är kostnad, intäkt och resultat? Hur beräknas pålägg och marginal? Vad är moms? Frågorna besvaras med tydliga beskrivningar och överskådliga figurer. Konsten att göra bra inköp och budgetarbete avslutar blocket.

Marknadsföring i grunden
Ett nytt block som tar upp grunderna i marknadsföring exempelvis behov, målgrupp, marknad och mål. Vidare hur ett företag kan arbeta med olika konkurrensmedel för att nå målgruppen, utifrån Marknadsföringslagen och övrigt regelverk.

Bokföring och bokslut
Ett nytt block som med en tydlig struktur visar eleven arbetsgången från grundläggande bokföring till enkla bokslut. Eleverna arbetar med ett stort antal uppgifter såväl manuellt som i valfritt bokföringsprogram.


Ny faktabok

Utgångspunkt
De nya Goodwillböckerna består av block, som i sin tur är indelade i kapitel. Alla block inleds med ett uppslag. Där beskrivs en företagsekonomisk episod, vilken kan användas som utgångspunkt inför arbetet med det nya ämnesområdet.
                                          
Faktatexter, modeller och bilder
I kapitlen finns ytterligare vardagliga och verkliga exempel som eleven lätt kan relatera till. Faktatexterna är väl strukturerade och överskådliga modeller och diagram samt bilder ger sammanhang.
 
Diskutera
Samtliga kapitel avslutas med frågetypen Diskutera, där eleven ges möjlighet att reflektera, diskutera och argumentera kring företagsekonomiska frågeställningar ur flera perspektiv.
 
Sammanfattning
Sist i varje kapitel finns en sammanfattning.
 
Uppdrag
Arbetet med ett block kan avslutas med de övergripande uppdragen i uppgiftsboken.
 
Ny och separat uppgiftsbok

Projektmetodik
Goodwill Fe 1 inleds med ett kapitel om projektmetodik. Där behandlas de grunder som eleven behöver när de gör det projektarbete som ingår i kursen.
 
Uppgifter i stigande svårighetsgrad
Uppgiftsböckerna, som följer faktaböckernas struktur, har ett stort antal uppgifter vilka presenteras i stigande svårighetsgrad. Även här får eleven möjlighet att reflektera över frågeställningar och analysera svar.
 
Digitala arbetsredskap
Många uppgifter är utformade så att eleven kan arbeta i bland annat valfria kalkylprogram och bokföringsprogram. Edison bokföringsprogram kan kostnadsfritt laddas ner.
 
Uppdrag
Efter varje block finns övergripande uppdrag, där eleven får ytterligare möjlighet att befästa sina teoretiska kunskaper.
 
Kortfacit
Sist i uppgiftsböckerna finns ett kortfacit.
 
Elevfacit
I elevfacit finns utförliga lösningar till uppgifterna.
 
Lärarstöd
Det finns ett digitalt lärarstöd till respektive bok med bland annat:
• Kommentarer till faktabokens texter
• Fullständiga lösningar till uppgifterna
• Bilder för projektorvisning/OH-underlag
• Prov samt lösningar till prov (pdf)
• Prov samt lösningar till prov (word) där läraren kan anpassa proven efter eget önskemål
• Edison Proffs bokföringsprogram kan laddas ner (kostnadsfritt)

Klicka här för att beställa Goodwill Företagsekonomi 1 digitala lärarstöd

                                         

 

Goodwill Företagsekonomi 1
Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok
ISBN: 52304792 Pris: 307kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Elevfacit
ISBN: 52310045 Pris: 136kr
+ -
Köp
Goodwill Företagsekonomi 1 Lärarstöd digitalt (skollicens) 1 år
ISBN: 52304822 Pris:
+ -
Köp

Agenda Företagsekonomi - Ny, fräsch och komplett!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Goodwill Företagsekonomi 2